Dış Ticaret Uzmanı Kimdir?

Dış Ticaret Uzmanı; ulusal dış ticaret ve ekonomi politikalarının belirlenmesi,  dış ticaretin geliştirilmesi ve düzenlenmesi konularında;  mevzuat hazırlama, araştırma ve raporlama yapma, ikili, çok taraflı görüşmeler ile diğer ticari diplomasi faaliyetlerini yürütme  becerisine ve bu nitelikleri kendisine kazandırabilecek eğitim ve yabancı dil bilgisine sahip kariyer memurudur.