Personel Dairesi Başkanlığı (Tel: 0 (312) 212 82 48 - Faks:0 (312) 212 82 54)

Personel Dairesi Başkanlığının görevleri:

- Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.
 
- Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
 
- Bakanlığın eğitim planım hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
 
- Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
 
- Yurtdışı teşkilatının koordinasyonunu ve etkin işleyişini sağlamak ve raporlama faaliyetlerini koordine etmek.
 
- Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.