Yükleniyor...
İçeriğe atla

AVRUPA BİRLİĞİ

Türkiye-AB Ortaklık İlişkileri, adaylık süreci, Gümrük Birliği, EUROMED ve ilgili mevzuat dâhil AB ile ilgili hususlar hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz.

SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI

Ülkemizde yürürlükte bulunan ve müzakereleri devam eden Anlaşmalar ve menşe kümülasyonu ile akdedilen Anlaşmaların metinleri hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz.

ÇOK TARAFLI VE BÖLGESEL İLİŞKİLER

Ülkemizin kurucu üyesi olduğu Dünya Ticaret Örgütü ile KEİ, D8, EİT, İKT gibi bölgesel kuruluşlar vasıtasıyla dost ülkelerle ilişkileri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz

ÜLKELER VE ÜLKE MASALARI

Ülkelerin ekonomisine genel bir bakış, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz, dış ticaret, gümrük mevzuatı, pazara giriş bilgileri, sektörel pazar araştırmalarına ulaşabilirsiniz.

TİCARİ EKONOMİK ANLAŞMALAR

İkili ticaret, yatırımlar, altyapı, enerji, ulaşım, teknoloji transferi ve müteahhitlik alanlarındaki ilişkileri arttırmayı amaçlayan anlaşmalara dair bilgiye ulaşabilirsiniz.
ETKİNLİK TAKVİMİ
Bakanlığımız merkez birimlerinin yansıra ticaret müşavirliklerimiz tarafından gerçekleştirilecek ticaret heyetleri, ziyaretler, görüşmeler, toplantı ve seminerler gibi etkinliklerinin görülebileceği etkinlik takvimine ulaşabilirsiniz.
ÜLKELER ve BÖLGELER

) Ticaret Müşavirliği bulunan ülkeleri göstermektedir.


ÜLKELER