Anasayfa Harita

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

  Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulaması, Türkiye’nin teknoloji ve AR-GE kapasitesini artırma ve uluslararası rekabet üstünlüğü sağlama potansiyeli bulunan 12 farklı sektörde yapılacak yatırımlara, yine bölgesel gelişmişlik düzeyine göre farklılaştırılmış, ancak bölgesel yatırım teşvik uygulamalarından daha avantajlı oranlarda destek sağlanmak üzere kurgulanmıştır. Yatırım projelerinin bu uygulama kapsamında desteklenebilmesi için ön koşul, 12 yatırım konusu için belirlenmiş aşağıdaki tabloda yer alan asgari sabit yatırım tutarlarına sahip olmalarıdır.

  Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulaması Kapsamında Desteklenecek Yatırım Konuları


  Sıra No

  Yatırım Konuları

  Asgari Sabit Yatırım Tutarları
  (Milyon TL)

  1

  Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı

  1000

  2

  Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı

  200

  3

  Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları

  200

  4

  Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları

   

   

  4-a

  Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları

  200

   

  4-b

  Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları

  50

  5

  Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları

  50

  6

  Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları

  7

  Elektronik Sanayi Yatırımları

  8

  Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları

  9

  İlaç Üretimi Yatırımları

  10

  Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları

  11

  Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları

  12

  Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar:
  Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)

  Bölgesel Teşvik Uygulamasında olduğu gibi, Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulamasında da belirlenen yatırım konularına, yatırım teşvik araçları ile  sağlanacak yardım yoğunlukları bölgelerin ekonomik gelişmişlik düzeyine göre farklılaştırılmıştır. Örneğin, 200 Milyon TL asgari sabit yatırım tutarı ön koşulunu sağlayan Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi’nde yapılacak bir yatırım projesi, altıncı bölgede, birinci bölgeye göre Vergi İndirimi açısından daha yüksek bir yatırıma katkı oranı, almaya hak kazanacaktır. Faiz Desteği dışında Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamasında sağlanan diğer tüm yatırım teşvik araçları, Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulaması kapsamındaki yatırımlara da sağlanmaktadır.

  Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamasında Sağlanan Destekler

  Destek Unsurları

  BÖLGELER

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  KDV İstisnası

  VAR

  VAR

  VAR

  VAR

  VAR

  VAR

  Gümrük Vergisi Muafiyeti

  VAR

  VAR

  VAR

  VAR

  VAR

  VAR

  Vergi İndirimi

  Vergi İndirim Oranı

  %50

  %55

  %60

  %70

  %80

  %90

  Uygulanacak Vergi Oranı

  %10

  %9

  %8

  %6

  %4

  %2

  Yatırıma Katkı Oranı

  %25

  %30

  %35

  %40

  %50

  %60

  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

  Uygulama Süresi

  2 yıl

  3 yıl

  5 yıl

  6 yıl

  7 yıl

  10 yıl

  Destek Tutarının Azami Miktarı (Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)

  %3

  %5

  %8

  %10

  %11

  Limitsiz

  Yatırım Yeri Tahsisi

  VAR

  VAR

  VAR

  VAR

  VAR

  VAR

  Sigorta Primi Desteği

  YOK

  YOK

  YOK

  YOK

  YOK

  10 yıl

  Gelir Vergisi Stopajı Desteği

  YOK

  YOK

  YOK

  YOK

  YOK

  10 yıl

  Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulaması kapsamında desteklenecek olan yatırım projeleri için de (Bölgesel Uygulamada olduğu gibi) bulundukları ildeki bir organize sanayi bölgesinde yapılması durumunda, Vergi İndirimi ve  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği bakımından ilave kazançlar sağlanması mümkün olacaktır. Aynı ilde organize sanayi bölgesi dışında yapılacak büyük ölçekli bir yatırım, organize sanayi bölgesinde yapılması durumunda, diğer teşvik araçları aynı kalmak üzere Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği açısından bir alt bölgede uygulanan oran ve sürelerden faydalanacaktır.
   (Türkiye’de İllerdeki organize sanayi bölgeleri listesi için Rehber’in ... sayfasında yer alan listeye bakınız.)

  Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamasında Bir Organize Sanayi Bölgesinde Yapılan Yatırımlara Sağlanan Destekler

  Destek Unsurları

  BÖLGELER

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  KDV İstisnası

  VAR

  VAR

  VAR

  VAR

  VAR

  VAR

  Gümrük Vergisi Muafiyeti

  VAR

  VAR

  VAR

  VAR

  VAR

  VAR

  Vergi İndirimi

  Vergi İndirim Oranı

  %55

  %60

  %70

  %80

  %90

  %90

  Uygulanacak Vergi Oranı

  %9

  %8

  %6

  %4

  %2

  %2

  Yatırıma Katkı Oranı

  %30

  %35

  %40

  %50

  %60

  %65

  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

  Uygulama Süresi

  3 yıl

  5 yıl

  6 yıl

  7 yıl

  10 yıl

  12 yıl

  Destek Tutarının Azami Miktarı (Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)

  %5

  %8

  %10

  %11

  Limitsiz

  Limitsiz

  Sigorta Primi Desteği

  YOK

  YOK

  YOK

  YOK

  YOK

  10 yıl

  Gelir Vergisi Stopajı Desteği

  YOK

  YOK

  YOK

  YOK

  YOK

  10 yıl

  Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulaması kapsamında vergi indirimi yoluyla sağlanan yatırıma katkı tutarının bir kısmından, bölgelere göre değişen oranlarda yatırım tamamlanmadan önce faydalanılması mümkündür. Yatırımcı, yatırımın bulunduğu bölgeye göre aşağıdaki tabloda yer alan oranlardaki vergi indirimi desteğininin bir kısmını yatırım döneminde, mevcut diğer tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar için kullanabilir. Örneğin beşinci bölgede yapılan ve vergi indirimi desteğinden faydalanan bir yatırım için yatırıma katkı tutarının %50’si yatırımın kısmen veya tamamen işletmeye geçmesinden önce, yatırım döneminde yatırımcının tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar dikkate alınarak uygulanabilecektir.

  Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulamasında İşletme / Yatırım Döneminde
  Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı

  Bölgeler

  Yatırım Dönemi

  İşletme Dönemi

  1

  % 0

  % 100

  2

  % 10

  % 90

  3

  % 20

  % 80

  4

  % 30

  % 70

  5

  % 50

  % 50

  6

  % 80

  % 20

  Yeni yatırım teşvik programı, Büyük Ölçekli yatırım projelerinde de yatırım kararlarını hızlandırmak üzere 31.12.2013 tarihine kadar başlatılmış olanlar için Vergi İndirimi ve  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği bakımından daha avantajlı oran ve süreler sağlamaktadır. Bu kapsamda, yatırımın başlatıldığının kabul edilebilmesi için, yatırımın başlangıç tarihinden sonra arazi-arsa, altyapı, bina-inşaat, makine ve teçhizat (avans ve ön ödemeler dahil) ile diğer yatırım harcamalarına yönelik olarak en az beş milyon Türk Lirası  harcama yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede, 01.01.2014 tarihinden itibaren başlatılan yatırımlar için Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği aşağıdaki tabloda yer alan oran ve sürelerde uygulanacaktır.

  Bölgesel Teşvik Uygulamasında 01.01.2014 Tarihinden İtibaren
  Başlatılacak Yatırımlara Sağlanan Destekler

  Bölgeler

  Vergi İndirimi

  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

  Yatırıma Katkı Oranı

  Vergi indirim oranı

  Uygulanacak Vergi Oranı

  1

  %20

  %30

  %14

  -

  2

  %25

  %40

  %12

  -

  3

  %30

  %50

  %10

  3 yıl

  4

  %35

  %60

  %8

  5 yıl

  5

  %40

  %70

  %6

  6 yıl

  6

  %45

  %90

  %2

  7 yıl

  BİR ALT BÖLGE DESTEĞİ
  Bölgesel veya Büyük Ölçekli Yatırımlar kapsamında yer alan yatırımlardan OSB’de gerçekleştirilen yatırımlar veya aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu ve faaliyet alanlarında entegrasyonu sağlayacak yatırımlar vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.

  ÖNCELİKLİ YATIRIMLARA YÖNELİK TEŞVİK UYGULAMASI

  Yeni Yatırım Teşvik Programı’nda belirli yatırım konuları “öncelikli” olarak tanımlanmış ve söz konusu yatırımlar için istisnai bir uygulama getirilmiştir. “Öncelikli Yatırımlar”, yatırım yerine bakılmaksızın “Bölgesel Teşvik Uygulamaları” kapsamında Beşinci Bölge’ye sağlanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir. Öncelikli Yatırımlar, Altıncı Bölge’de gerçekleştirilir ise bu bölgede geçerli olan desteklerden yararlandırılacaklardır.
  Aşağıda belirtilen yatırım konuları, yatırımın hangi ilde yapıldığına bakılmaksızın Beşinci Bölge için belirlenen bölgesel destek paketinden faydalanacaktır:

  • Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.
  • Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.
  • Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).
  • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak ve bölgesel desteklerden yararlanabilecek turizm konaklama yatırımları.
  • Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama tesisleri ve AVM’ler hariç).
  • Sağlık Bakanlığı'ndan alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 20 milyon TL tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar.
  • Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ndan alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 20 milyon TL tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar.
  • Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (1. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç).
  • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları.
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen  ürünlerin ve parçaların üretimine yönelik yatırımlar. (KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından desteklenenler dahil)

  Öncelikli yatırımlar, Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Bölgelerde teşvik araçlarından aynı süre ve oranlarda faydalanmaktadır. Beşinci Bölge’de organize sanayi bölgesinde yapılan öncelikli yatırımlar ile Altıncı Bölgede organize sanayi bölgeleri dışında veya içinde yapılan yatırımlar için daha avantajlı destekler sağlanmaktadır. Öncelikli Yatırımlara Yönelik Teşvik Uygulaması kapsamında sağlanan destekler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

  Öncelikli Yatırımlara Yönelik Teşvik Uygulamasında Sağlanan Destekler

  Destek Unsurları

  1, 2, 3, 4 ve 5. BÖLGELERDE

  5. BÖLGE
  ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE

  6. BÖLGEDE

  6. BÖLGE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE

  KDV İstisnası

  VAR

  VAR

  VAR

  VAR

  Gümrük Vergisi Muafiyeti

  VAR

  VAR

  VAR

  VAR

  Vergi İndirimi

  Vergi İndirim Oranı

  %80

  %90

  %90

  %90

  Uygulanacak Vergi Oranı

  %4

  %2

  %2

  %2

  Yatırıma Katkı Oranı

  %40

  %50

  %50

  %55

  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

  Uygulama Süresi

  7 yıl

  10 yıl

  10 yıl

  12 yıl

  Destek Tutarının Azami Miktarı
  (Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)

  %35

   %50

  %50

  %50

  Yatırım Yeri Tahsisi

  VAR

  YOK

  VAR

  YOK

  Faiz Desteği

  İç Kredi

  5 Puan

  5 Puan

  7 Puan

  7 Puan

  Döviz / Dövize Endeksli Kredi

  2 Puan

  2 Puan

  2 Puan

  2 Puan

  Azami Destek Tutarı (Bin TL)

  700

  700

  900

  900

  Sigorta Primi Desteği

  YOK

  YOK

  10 yıl

  10 yıl

  Gelir Vergisi Stopajı Desteği

  YOK

  YOK

  10 yıl

  10 yıl

  Öncelikli Yatırımlara Yönelik Teşvik Uygulaması çerçevesinde de vergi indirimi yoluyla sağlanan yatırıma katkı tutarının bir kısmından, yatırım tamamlanmadan önce faydalanılması mümkündür. Yatırımcı, yatırımın bulunduğu bölgeye göre aşağıdaki tabloda yer alan oranlardaki vergi indirimi desteğininin bir kısmını yatırım döneminde, mevcut diğer tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar için kullanabilir.

  Öncelikli Yatırımlara Yönelik Teşvik Uygulamasında İşletme / Yatırım Döneminde
  Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı

  Bölgeler

  Yatırım Dönemi

  İşletme Dönemi

  1, 2, 3, 4, 5

  % 50

  % 50

  5. Bölge Organize Sanayi Bölgesinde

  % 80

  % 20

  6. Bölge (OSB ve OSB Dışı)

  % 80

  % 20

  Öncelikli Yatırımlara Yönelik Teşvik Uygulamasında da yatırımlar, yatırım kararlarını hızlandırmak üzere 01.01.2014 tarihinden önce başlatılan yatırımlara uygulanan daha avantajlı desteklerden Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulaması kapsamındaki Beşinci Bölge’nin destek paketine bağlı olarak yararlanacaktır. Bu tarihten itibaren başlatılan yatırımlar için ise Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği aşağıdaki tabloda yer alan oran ve sürelerde uygulanacaktır.

  Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri

  Turizm Geliştirme Bölgeleri

  • Adana Karataş Yumurtalık
  • Ankara Kızılcahamam
  • Antalya (Kuzey)
  • Antalya Demre
  • Antalya Kemerağzı-Kundu
  • Antalya Kent Merkezi
  • Antalya Oymapınar
  • Aydın Didim K.T.K.G.B.
  • Balıkesir-Marmara Güneyi Adalar
  • Çankırı Ilgaz Kadınçayırı Yıldıztepe
  • Denizli Termal
  • Edirne Çanakkale Saroz Körfezi
  • Elazığ Harput
  • Elazığ Tunceli Fırat Havzası
  • Erzincan Ergan Dağı
  • İzmir Bergama-Allanoi-Manisa Soma Menteşe Termal
  • İzmir Dikili Termal
  • Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı
  • Kuzey Van Gölü Selçuklu
  • Mersin Tarsus Gülek Karboğazı
  • Mersin Tarsus
  • Muğla Milas Fesleğen
  • Nevşehir Kapadokya
  • Ordu Bolaman
  • Rize Anzer
  • Rize Çamlıhemşin Ayder
  • Samsun Ayvacık
  • Şanlıurfa Kent Merkezi