Yükleniyor...
İçeriğe atla

700 milyar dolar hacminde olan yiyecek ve içecek alışverişinden ancak %3’ten daha düşük kısmın online olarak gerçekleştiği, rekabetin artmasıyla ve aynı gün içinde teslimatın gelişmesiyle online market alışverişinin artacağı belirtilmiştir.

Satıcıların, çevirim içi  gıda satışlarının kilidini açmadaki anahtarın, aynı gün teslimat olduğu konusunda hem fikir olduğu ifade edilmiştir.

2018 yılı Mart ayında yapılan bir ankette, aynı gün teslimatı kullanan ABD’li internet kullanıcı sayısının %17’den %31’e yükseldiği belirtilmiştir. Satıcılar açısından ise daha hızlı teslimat modellerinin geliştirildiği belirtilmektedir.

2018 yılında yapılan diğer bir ankette, Whole Foods ve Walmart’ı n farklı tüketicileri etkilediği, bunun bu iki satıcı için sıfır toplamlı bir oyun olmadığı sonucuna ulaşıldığı vurgulanmıştır. Yakın gelecekte hem Amazon’un hem de Walmart’ın e-market Pazar paylarını arttıracağı belirtilmektedir.

Kaynak: retail.emarketer.com web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Yayımlama: 20.04.2018 11:24:00 (TSİ)

E-Ticaret küresel ekonomide büyümeye devam ediyor. UNCTAD’ın (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) “2017 Bilgi Ekonomisi Raporuna” göre, 2013 yılında 16 trilyon dolardan başlayan küresel e-ticaretin değeri, 2015 yılında 25 trilyon dolar seviyesine yükselmiştir. Söz konusu raporda; dünyanın yeni bir dijital ekonominin zirvesinde olduğu, bu durumun küresel ekonomiye dönüşümsel etkileri olacağı ve hükümetlere, iş dünyasına ve iş insanlarına hem fırsatlar hem zorluklar yaratacağı vurgulanmaktadır.

E-ticaret ve dijital ekonomi temelinde gelişen manzarada, dijital platformların çeşitli biçimlerinin; sosyal etkileşim de dahil olmak üzere, e-ticaret, ödemeler, iş fırsatları, bulut çalışmalarını kolaylaştıran merkezi bir rol oynadığı belirtilmektedir.

UNCTAD tarafından dördüncüsü düzenlenen E-Ticaret Haftasının, dijital platformların geliştirilmesine özel bir vurgu yapacağı ifade edilmektedir.

Genellikle mobil uygulamalarla erişilen dijital platformlar, daha önce mümkün olmayan şekilde arz ve talebi bir araya getirip birleştirmektedir. Böylelikle, küçük işletmeler de dahil olmak üzere uluslararası ticaret ve verimli ekonomik faaliyetler için yeni fırsatlar sunulmaktadır.

Düzenlenen E-Ticaret Haftasının, farklı paydaşları bir araya getirerek, dijital platformlardan kaynaklanan temel zorlukları ve fırsatları tartışmaları için bir ortam sunacağı ve gelişmekte olan ülkeler için maksimum fayda sağlamak için somut eylemler ortaya koyacağı ifade edilmektedir. 2017 yılı E-Ticaret Haftasında hükümetler, uluslararası örgütler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından olmak üzere, 99 ülkeden 1000 temsilcinin katıldığı ve 170 konuşmacı ve moderatör katıldığı belirtilmektedir. 

Kaynak: unctad.org web sitesinden tercüme edilmiştir.

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Yayımlama: 20.04.2018 11:23:00 (TSİ)

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin bu yıl tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrid araç üreten şirketlere uygulanan yabancı sermaye sınırlamasının kaldırılacağını açıkladı. Bununla birlikte, ticari araç imalatçıları için söz konusu sınırlamaların 2020 yılında ve büyük araç üreticileri için ise geçerli sınırlamaların 2022 yılına kadar kaldırılacağı bildirildi.

Otomobil sanayisinin yanı sıra Çin, tasarım, imalat ve bakım dahil olmak üzere gemi yapımı endüstrisindeki ve uçak imalat sanayii için uçak, helikopter ve dron gibi alanlarda yabancı sermaye sınırlamalarını kaldıracak.

Kaynak: autonews web sitesinden tercüme edilmiştir.

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Yayımlama: 20.04.2018 09:38:00 (TSİ)

Abidjan Ticaret Müşavirliğimizce, Fildişi Sahili Ticaret Bakanlığınca 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İthalatta Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması başlatılacağı ve FOB miktarı 1.000.000 CFA (yaklaşık 1.500 EUR)'dan fazla olan tüm ürünlerin uygulama kapsamında bulunacağı bildirilmektedir.

Söz konusu uygulamada kullanılacak Uygunluk Sertifikasını (COC-Certificate of Conformity) temin etme  yükümlülüğü ihracatcı firmalara ait olup, anılan Sertifikası olmadan Fildişi Sahili’ne ihraç edilen mallar için  CIF değerinin % 50’si oranında ithalatçı firmalar cezaya tabi tutulacak, ilgili ürünler ise imha edilecektir. Bahsekonu sertifikanın temin edilmesi amacıyla anılan Bakanlıkça 4 adet yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı firma belirlenmiştir. Konuya ilişkin Fildişi Sahili Ticaret Bakanlığı Bildirim yazısına buradan ulaşılabilmektedir. 

Bununla birlikte, Uygunluk Sertifikasını temin etmek amacıyla gerekli dökümanlar için;https://verigates.bureauveritas.com/wps/wcm/connect/verigates/local/en/home/list-of-programmes/cote-divoire​C   linki referans olarak kullanılabilecektir.

Yetkilendirilmiş söz konusu hizmet sağlayıcı firmalar tarafından yapılan döküman kontrolü sonrasında ürünlerin, dökümanlara  (test raporu, analiz raporu, fatura vs)  ayrıca, ISO, IEC, EN ECE or CODEX Alimentarius  Standards gibi standartlarda belirtilen normlara uygunluğunun kontrol edildiği ve Uygunluk Sertifikasının hazırlandığı ancak, ürün markalamalarının Fransızca olmasının gerektiği bildirilmektedir.

Söz konusu Ticaret Müşavirliğimizce, Fildişi Sahili gümrük kapılarından geçerken söz konusu Uygunluk Sertifikası temininde aşağıdaki dökümanların talep edileceği belirtilmektedir.

  • İhracatçı tarafından kaşeli-imzalı Proforma fatura (varsa ticari fatura), RFC (Request For Certificate) 
  • Mevcut olan ürün sertifikaları (TSE, VDE vb.), test raporları, analiz sertifikaları ve kalite sertifikaları (ISO 9001 vb.)
Yayımlama: 19.04.2018 04:34:00 (TSİ)

Erbil Ticaret Müşavirliğinden alınan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığının yerli üreticinin korunması amacıyla tarımsal ve hayvansal ürünlerde mevsimsel olarak uygulamaya koyduğu maktu gümrük vergisi miktarlarını ve dönemlerini gösteren listeler yayınlanmış olup, Meyve ve Hayvansal Ürünler ile Sebze ürünleri için gümrük vergisi listeleri sunulmaktadır.

Yayımlama: 19.04.2018 02:48:00 (TSİ)

Bitki ve bitkisel gıdalarda küresel ticaretin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacı ile görevlendirilmiş Kurum, zararlı tarım haşeratlarının ve bitki hastalıklarının sınırları geçerek uluslararası yayılmalarını engellemek amacıyla, bitki sağlığına yönelik yeni standartları benimsemiştir.

Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu (IPPC) tarafından geliştirilen, bitki hastalıklarının ve zararlıların yeni ortamlara girişini ve yayılmasını önlemek için kullanılan stratejileri ve teknikleri içeren standart normlar, bu hastalık ve zararlarının biyolojik çeşitlilik, gıda güvenliği ve ticaret üzerindeki yıkıcı etkilerini önlemektedir.

IPPC’nin yıllık toplantısında konuşan FAO Genel Direktör Yardımcısı Maria Helena Semedo, "bitki hastalıklarının ve zararlılarının tarımsal üretime yüksek bir tehdit oluşturduğunu, küresel hasatın yaklaşık %10-16’sına karşılık gelen, toplam değeri 220 milyar doları bulan kayıplara yol açtığını söyledi. FAO verilerine göre, %80’den fazlası gıda ürünlerine tekabül eden 1,1 trilyon dolar değerinde tarımsal ürünün küresel ticareti gerçekleştirilmektedir.

IPPC'nin Yönetim Organı olan ‘Bitki Sağlığı Önlemleri Komisyonu (CPM)’ nin son toplantısında kabul edilen yeni önlemler şunları içermektedir:

  • Isıl yönteminin tarımsal zararlılarla mücadelede kullanımına dair standartlar:

Bu Standart, farklı operasyonel işlemlerde ısı yönteminin etkin ve tutarlı kullanımını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu standart, zararlıları dondurup öldüren ve aynı zamanda hayatta kalma eşiklerini geçen sıcaklıkları yükselten soğuk tedavi tekniklerini kapsar. Bu işlem, aşırı sıcak suya daldırılarak veya yüksek sıcaklıktaki buhara (meyve, sebze veya çiçek soğanı gibi kurumaya karşı dayanıksız ürünler için) veya kuru ısıya maruz bırakılarak (tahıl ve tohumlar gibi düşük nem içerikli ürünler için ideal olan) yapılabilir.

  • Ahşap ambalaj malzemelerinin temizliğine ilişkin revize edilmiş standart:

ISPM-15 olarak bilinen mevcut standart, sülfüril florid – uçucu nitelikli böcek ilacı- kullanımını ve ahşap ambalaj malzemesinin içindeki haşeratı öldürmek için mikrodalga ve radyo frekansı dalgalarını kullanan yeni nesil ısıtma teknolojilerini içerecek şekilde güncellendi.

  • Oryantal Meyve Sinekleri öldürmek için ısı buharı kullanımı konusunda genişletilmiş standart:

Asya kökenli olan fakat şimdi en az 65 ülkeye yayılmış bulunan Bactrocera dorsalis son derece zararlı bir meyve haşeratıdır. 2003 yılında ortaya çıktığı Afrika'daki varlığı, meyve ihracat yasakları nedeniyle Afrika’ya  yıllık 2 milyar dolar zarara mal oluyor. Yeni önlem altında özetlenen kontrol tekniği, doğru kullanıldığında böceklerin ve larvaların yüzde 99.98'ini öldürüyor.

IPPC Komisyonu ayrıca, meyve sineklerine karşı mücadelede kullanılan mevcut standartlara uyumlarını ve standardın daha etkin kullanımını sağlayacak, bunun yanı sıra ulusal bitki haşeratlarını izleme programları için en iyi uygulama kriterlerini belirleyen standartlardaki revizyonları da onayladı.

Kaynak: FAO sayfasından özetlenerek tercüme edilmiştir.

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Yayımlama: 19.04.2018 01:48:00 (TSİ)

İngiltere’de Mart ayında gerçekleşen soğuk ve karlı havanın etkisiyle perakende satışlarda azalış görüldü. İngiltere resmi istatistik kurumunun açıkladığı verilere göre, perakende satışlar bir önceki aya göre %1,2 azaldı.  Ayrıca 2018 yılının ilk üç ayında yıllık bazda perakende satışlar önceki çeyreğe göre %0,5 düşüş kaydetti.

Kaynak: Investing web sitesinden tercüme edilmiştir.

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Yayımlama: 19.04.2018 11:44:00 (TSİ)

Financial Times tarafından her yıl yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere’de gıda dağıtım hizmeti veren Deliveroo, Avrupa’nın 2013-2016 yıllarında en hızlı büyüyen şirketi oldu. Şirketin geliri yüzde 107’yi aşkın artmıştır. 

Geçtiğimiz yıl, HelloFresh Avrupa'nın en hızlı büyüyen şirketiydi, ancak Alman şirketi bu sene yüzde 3,9’luk gelir artışıyla 18. sırada yerini almaktadır. Ancak, hem Deliveroo hem de HelloFresh, Alman merkezli elektrikli araç perakendecisi Shokes, İspanyol elektrikli cihaz perakendecisi Electrocosto ve Alman mobilya perakendecisi Pickawood gibi diğer Avrupalı e-ticaret şirketlerini geride bırakmaktadır.

Kaynak: Ecommercenews. eu web sitesinden tercüme edilmiştir.

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Yayımlama: 18.04.2018 04:57:00 (TSİ)

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi’nde enflasyon Mart 2018’de yıllık bazda %1,3 olarak gerçekleşti. Enflasyon oranı 2018 yılı Şubat ayında %1,1 olarak gerçekleşmişti. 2017 yılı Mart ayında enflasyon oranı %1,5 olmuştu. Avrupa Birliği’nde ise Mart 2018’de %1,5 olan yıllık enflasyon, Şubat ayında %1,4 ve 2017 yılı Mart ayında %1,6 seviyesindeydi. En düşük enflasyon oranları -%0,4 ile Güney Kıbrıs, %0,2 ile Yunanistan ve %0,4 ile Danimarka’da görülmüştür. En yüksek oranlar ise Romanya (%4), Estonya (%2,9) ve Slovakya’da (%2,5) görülmüştür.

 Kaynak: Eurostat web sitesinden tercüme edilmiştir.

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Yayımlama: 18.04.2018 11:43:00 (TSİ)

İngiltere resmi istatistik kurumunun açıkladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksi yıllık bazda %2,5’e geriledi. Beklentiler %2,7 seviyesinde olacağı yönündeydi. Önceki ayda endeks %2,7 artış göstermişti. Aynı dönemde aylık bazda ise tüketici fiyat endeksi %0,1 artış gösterdi.

Kaynak: Investing web sitesinden tercüme edilmiştir.

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Yayımlama: 18.04.2018 11:42:00 (TSİ)

Sivil havacılık sektörü açısından dünyanın en önemli fuarları arasında yer alan “Aircraft Interiors Expo” adlı fuar 10-12 Nisan 2018 tarihleri arasında Hamburg/Almanya’da düzenlenmiştir.

Bu yıl 18 incisi düzenlenen, yaklaşık 24.000 m2 üzerinde kurulan fuara yaklaşık 500’ün üzerinde firma katılmıştır.

Fuara milli katılım organizasyonu altında 2 tanesi hizmet sektöründe olmak üzere toplam 13 firma ve kuruluşumuz katılım sağlamıştır. Bununla birlikte 2 firmamız da bireysel olarak katılım sağlamıştır.

Bununla birlikte, söz konusu fuar ile eş zamanlı olarak düzenlenen “World Travel Catering & Onboard Expo” adlı fuara ülkemizden 13 firmamız katılım sağlamıştır.

“Aircraft Interiors Expo” adlı fuara katılımımızın ülkemizin ve ülkemizin sahip olduğu potansiyelin, Almanya ile diğer katılımcı ve ziyaretçi ülkelere tanıtımı ve ihracata yönelik bağlantılar açısından olumlu katkılar sağladığına inanılmaktadır.

Yayımlama: 18.04.2018 10:45:00 (TSİ)

Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Birimi, sıra içi yabani otların temizlenmesi için ayıklama makineleri geliştirdi. Söz konusu yeni teknoloji, tarlada yabancı ot kontrolünün yanı sıra mahsul büyüklüğünü ve kalitesini iyileştirmede büyük avantaj sağlayacaktır.

Sıra içi ayıklama makineleri, mahsuldeki yabani otları tespit eden görüş sistemlerine dayanmaktadır. Gelişmiş makinelerde, mahsulün ve yabani otların görüntülerini elde eden birkaç kamera bulunmaktadır. Görüntülerde yabancı ot tespit edildikten sonra, yapılan tek işlem otun çapalanmasıdır. Söz konusu makinalardaki görüntüleme sistemlerinin, ilerleyen aşamalarda bitkilerin büyümesi, ot basıncı, hasat anı ve besleyici kıtlığı ile ilgili verilerin temin edilmesi amacıyla kullanılması hedeflenmektedir. Isı haritaları olarak iletilecek olan verileri kullanıcı dostu bir şekilde yapılandırarak, çiftçilerin ürünlerini daha verimli hale getirmesi desteklenecektir.

Kaynak: Wageningen University and Research web sitesinden tercüme edilmiştir.

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Yayımlama: 17.04.2018 04:20:00 (TSİ)

Çin’in uzun bir süredir demir-çelik üretiminde oluşan arz fazlası sorunuyla mücadele ettiği biliniyor. Üretimin yoğunlaştığı belli bölgelerde son iki yıldır yetkililer kapasiteyi azaltmaya dönük adımlar atıyor. Hal böyle olmakla birlikte, Shanxi bölgesindeki Jianlong fabrikasında işçilerin fazla mesaiden şikayet ettiği haberleri sızıyor. Nitekim, 2018’in ilk iki ayı 2017’nin aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ham çelik üretiminin %6 arttığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yılın ülkede çelik üretimi açısından rekor teşkil ettiği hesaba katıldığında 2018’de de artışın devam etmesi oldukça şaşırtıcı. Söz konusu artışların ABD tarafından konan %25 vergiye rağmen devam etmesinin diğer ülkelere yapılacak ihraç fiyatlarını düşüreceği değerlendiriliyor. Çelik üretiminde kapasite fazlasına rağmen yaratacağı sosyal olumsuzluklardan dolayı üretimde kalıcı bir kesinti yapılamamasının, Çinli yetkililerin içinde bulunduğu güçlüğü göstermesi açısından önemli olduğu da ayrıca ifade edilen bir husus.

Kaynak: Financial Times  web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Yayımlama: 17.04.2018 03:22:00 (TSİ)

Bilim adamları, çevreyi kirleten plastiklerimizden bazılarını sindirebilen bir enzim tasarladılar. Biyolojik katalizör olarak adlandırılan bir enzime dayanan maddenin, ilk önce bir Japon geri dönüşüm merkezinde yaşayan bakteriler tarafından üretildiği belirtiliyor.  PETaz adı verilen enzim, içecek şişeleri üretiminde kullanılan PET plastiğini parçalayabilme yeteneğine sahip olduğu için, normalde yüzlerce yıl sürecek bir bozulma sürecini hızlandırabiliyor. Araştırma kapsamında,  doğal olarak üretilen söz konusu enzimin hassas bir şekilde ayarlanması ile plastiği doğada bulunan her şeyden daha etkili bir şekilde sindirebilen bir madde üretilebilmesi sağlandı. Bilim adamları yeni maddenin, plastiklerin yönetilebilir parçalara ayrılabilmesi ile milyonlarca ton plastik şişenin geri dönüştürmelerine yardımcı olabileceğini öne sürüyorlar. Söz konusu madenin kullanılması ile plastik geri dönüşümünün çok daha etkili hale getirilebileceği ekleniyor.

Kaynak: independent web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Yayımlama: 17.04.2018 11:48:00 (TSİ)

Çin’in sanayi üretimi Mart ayında bir önceki yıla göre %6 artarak beklentilerin altında kalırken, sabit varlık yatırımlarındaki artış hızı ilk çeyrekte %7,5 seviyesine geriledi. Reuters anketine katılan analistler, yılın ilk iki ayında sanayi üretimi artışının %7,2’den %6,2’ye, yatırımlardaki artışın da %7,9’d an %7,6’ya düşmesini bekliyordu. Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından bugün yapılan açıklamada, özel sektör sabit kıymet yatırımlarının Ocak-Mart döneminde %8,9 oranında arttığı belirtildi. Özel sektör yatırımları, Çin’deki toplam yatırımın yaklaşık %60’ını oluşturuyor. Perakende satışlar Mart ayında bir önceki yıla göre %10,1 oranında artarak beklentilerin üzerine çıktı. Çin Hükümeti, 2017 yılında olduğu gibi bu yıl da yaklaşık %6,5’lik bir ekonomik büyüme hedefi koydu. Geçen yıl Çin ekonomisi büyük ölçüde altyapı kaynaklı inşaat patlaması, yeniden canlanan ihracat ve rekor banka kredilerine bağlı olarak %6,9 ​​ile hedeflenenin üzerinde bir büyüme kaydetmişti.

Kaynak: Reuters web sitesinden tercüme edilmiştir.

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Yayımlama: 17.04.2018 11:46:00 (TSİ)

Çin resmi istatistik kurumunun açıkladığı verilere göre, Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %6,8 büyüme gösterdi. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin büyümesi beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 2018 yılının ilk çeyreği için beklentiler %6,7 artış olması yönündeydi.

Kaynak: CNBC  web sitesinden tercüme edilmiştir.

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Yayımlama: 17.04.2018 11:41:00 (TSİ)

İngiltere resmi istatistik kurumu tarafından açıklanan verilere göre, işsizlerin sayısı bir önceki yıla göre 136.000 azalarak 1,42 milyon oldu. 2018 yılı Şubat ayında işsizlik oranı ise %4,2 seviyesine geriledi. Bu oran 1975 yılından beri gerçekleşen en düşük işssizlik oranı olarak kayıtlara geçti. Önceki yılın aynı ayında ise işsizlik oranı %4,7 olarak gerçekleşmişti. Aynı dönemde haftalık ortalama işçi ücretleri ise %2,8 arttı.

Kaynak: UK ONS web sitesinden tercüme edilmiştir.

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Yayımlama: 17.04.2018 11:41:00 (TSİ)

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, perakende satışlar Mart ayında %0,6 arttı. Beklenti %0,4’lük artış olması yönündeydi. Otomobil, benzin, inşaat malzemeleri ve gıda hizmetlerinin dahil olmadığı çekirdek perakende satışlar ise %0,2’l ik artış gösterdi. Söz konusu veri, önceki ayda görülen artışla ve kamuoyu tahminleriyle aynı doğrultudaydı.  

Kaynak: Investing web sitesinden tercüme edilmiştir.

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Yayımlama: 16.04.2018 11:40:00 (TSİ)

•           Dünyada üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri; 1,3 milyar ton’a yaklaşan bir miktar tüketilmeden ya israf ediliyor ya da boşa gidiyor. Sanayileşmiş ülkelerde gıda kayıpları ve atıkların piyasa değeri yaklaşık 680 milyar $ iken bu rakam gelişmekte olan ülkelerde 310 milyar $ tutarındadır. Sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkeler hemen hemen aynı miktarda gıda israfı yapmaktadırlar; sırasıyla yaklaşık 670 ve 630 milyon ton gıda israf olmaktadır.

•           Meyveler, sebzelere ilave olarak, köklü ve yumrulu bitkiler en fazla israf edilen gıda maddeleridir. Yıllık Global gıda kayıp ve atıkları ürün grupları bazında şöyledir: tahıllar için % 30, kök mahsulleri, meyve ve sebzeler için % 40-50, yağlı tohumlar için %20, et ve süt ürünleri ile balıklar için % 35.

•           Zengin/gelişmiş ülkelerdeki tüketiciler her yıl yaklaşık olarak (222 milyon ton), Sahra-altı Afrika'nın (230 milyon ton) gıda üretimi kadar bir miktarı israf ediyorlar. Her yıl israf edilen gıda miktarı, Global tahıl üretim miktarının yarısından daha büyük bir rakama tekabül etmektedir, (2009/2010'da 2.3 milyar ton).

•           Kişi başına düşen gıda israfı ve kaybı Avrupa ve Kuzey Amerika'da yılda 95-115 kg arasında, Sahra Altı Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya'da 6-11 kg civarındadır. İnsan tüketimi için kişi başına toplam gıda üretimi, zengin/gelişmiş ülkelerde yılda en az 900 kg, en yoksul bölgelerde üretilen ise yılda 460 kg'dır.

•           Gelişmekte olan ülkelerde gıda kayıp ve israflarının % 40'ı hasat sonrası ve işleme seviyelerinde gerçekleşirken, sanayileşmiş ülkelerde kayıpların % 40'ından fazlası perakende ve tüketici seviyelerinde gerçekleşmektedir.

•           Perakende seviyesinde, büyük miktarlarda gıda paketlemeye/görünüşe aşırı miktarda vurgu yapan kalite standartları nedeniyle israf edilmektedir. Gıda kaybı ve israfı aynı zamanda gereksiz su, toprak, enerji, iş gücü ve sermaye kayıp ve israfına neden olarak, gereksiz yere küresel ısınma ve iklim değişikliğine katkı veren sera gazı üretmektedir.

•           Latin Amerika'da halihazırda israf edilen gıdalarla 300 milyon insanı, Avrupa’da israf edilen gıdalarla 200 milyon, Afrika'daki israf edilen yiyeceklerle 300 milyon insan beslenebilir. Dünyada kaybolan veya boşa harcanan gıdaların sadece dörtte biri kurtarılabilse idi, dünyadaki 870 milyon aç insanı beslemek yeterli olacaktı. Hasat ve depolama sırasında meydana gelen gıda kayıpları küçük çiftçiler için gelir kayıpları, fakir tüketiciler için yüksek fiyattan gıda tüketimi anlamına gelmektedir.

•           Gelişmekte olan ülkelerde gıda atıkları ve kayıpları temel olarak gıda değeri zincirinin erken aşamalarında ortaya çıkmakta ve hasat teknikleri ile depolama ve soğutma tesislerindeki finansal, yönetsel ve teknik kısıtlamalara kadar uzanabilmektedir. Altyapı ve ulaşıma yatırım yapılması ve çiftçilerin doğrudan desteklenmesi, ve gıda ambalajlama sanayinin büyümesi gıda değer zincirini güçlendirerek gıda israf ve kayıplarının azalmasına yardımcı olacaktır. Orta ve yüksek gelirli ülkelerde ise gıda kayıpları ürün değer zincirinin son aşamalarında ortaya çıkmaktadır.

Kaynak : FAO   web sitesinden tercüme edilmiştir.

Yayınlayan:  Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Yayımlama: 13.04.2018 09:21:00 (TSİ)

Çin'in tarife tehdidi altında olan 100'den fazla Amerika menşeli ürünü içeren listesinin, ABD kimyasal ve plastik sektörlerini hedef aldığı belirtiliyor. Listedeki ürünlerin yaklaşık % 40'ı plastik, petrokimya, petrol ürünleri ve özel kimyasalları içeriyor. Önerilen tarifeler, Amerika Başkanı Donald Trump'ın 1300 Çin ürününde vergileri artıracağı tehdidine karşılık olarak gündeme geldi. Analistler, bir ticaret savaşının ihtimalinin büyük ölçekli kimyasal projelerde milyarlarca dolarlık yatırım yapmayı planlayan Amerikan şirketleri için dış pazarda talebe ilişkin belirsizliği artırdığı ifade ediyor.

Kaynak: CNBC  web sitesinden tercüme edilmiştir.

Yayınlayan:  Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Yayımlama: 12.04.2018 03:41:00 (TSİ)
Sayfa 1 / 25ÖncekiSonraki