Yükleniyor...
İçeriğe atla
Fitch Portekiz’in görünümünü “durağan”dan “pozitif”e revize etti.

Fitch Portekiz’in görünümünü “durağan”dan “pozitif”e revize etti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Portekiz’in görünümünü “ durağan”dan “pozitif”e revize etmiş, kredi notunu BB+ olarak korumuştur. Portekiz Hükümetinin siyasi istikrarı koruyarak sıkı bir maliye politikası uygulamaya devam etmesinin umut edildiği ifade edilmiştir. 

2015 yılında %4,4 seviyesinde olan bütçe açığının GSYİH’ya oranı 2016 yılında %2 seviyesine gerilemiş olup, ülkenin 2009 yılından bu yana tabi olduğu aşırı açık prosedüründen çıkmasını sağlamıştır. Söz konusu düşüşü 2016 yılı ortasından itibaren gözlenen kamu harcamalarındaki azalış ile yüksek büyüme desteklemiştir.  Fitch tarafından bütçe açığı oranının 2018 yılında %1,4 seviyesine düşmesi öngörülmektedir. Düşük büyüme ve bankalara sermaye enjeksiyonunun potansiyel maliyeti tahminlerin önünde iki temel risk olarak görülmektedir.

2016 yılı sonunda %130,4 olan kamu borcunun GSYİH’ya oranının 2018 yılında %126, 2026 yılında %111 seviyesine düşmesi öngörülmektedir.

2016 yılında %1,4 oranının büyüyen ekonominin 2017 yılında %2; 2018 yılında %1,6 olarak büyümesi tahmin edilmektedir.

Fitch’in değerlendirmesine ilişkin olarak Maliye Bakanı Mário Centeno tarafından harcamaların sıkı kontrolü, ihracat performansı ve yatırımlara bağlı gerçekleşen ekonomik büyüme ile emek piyasasının dinamizminin altını çizilmiştir. Söz konusu revizyonun Portekiz’in kredi derecesinin yükseltilmesine yönelik yolu açtığı ifade edilmiştir.  Yakın zamanlı bütçesel gelişmeler ve ekonomik büyüme dinamiklerine bağlı olarak, not revizyonun birçok piyasa oyuncusunun beklentisinden daha hızlı gerçekleşmesinin beklendiği belirtilmiştir.  

Fitch, Moody's and Standard & Poor's ile beraber Portekiz’in kredi notunu “junk” seviyede değerlendirmektedir. Kanadalı DBRS ülkeyi yatırım seviyesinde değerlendiren tek kuruluş olup bu sayede Portekiz faiz oranlarındaki artışı kontrol altında tutmak için temel faktör olan Avrupa Merkez Bankasının varlık satın alma programından yararlanmaya devam etmektedir.

Fitch bir sonraki değerlendirmesini 15 Aralık 2017 tarihinde açıklayacaktır.

 

Kaynak: Jornal Economico

Yayımlayan: Lizbon Ticaret Müşavirliği