Yükleniyor...
İçeriğe atla
Moldova’da Kırsal Kesimde Yoksulluk Düzeyi Kentlere Göre Dört Kat Daha Yüksektir

Moldova’da Kırsal Kesimde Yoksulluk Düzeyi Kentlere Göre Dört Kat Daha Yüksektir

Moldova 2015-2016 Dönemi Ulusal İnsani Gelişim Raporunda, Moldova’daki yoksulluk seviyesinin kırsal kesimde kentlere göre 4 kat daha yüksek olduğu açıklanmaktadır. Araştırmaya göre, kentlerde yoksulluk oranı % 5 iken, kırsal kesimde % 19’dur. Halkın yoksul kesiminin harcamaları en çok gıda ürünleri ve kamu hizmetlerine yönelik gerçekleşmektedir. Diğer taraftan, eğitim, sağlık ve istihdam alanlarında en çok eşitsizliğe maruz bırakılan kadınlar, engelliler, emekliler ve gençler sosyal olarak en savunmasız gruplar olarak belirlenmiştir.

Araştırmaya göre, 2010-2015 döneminde halkın harcanabilir geliri ikiye katlanırken, 2010 yılında % 23,6 olan kırsal nüfus ile kent nüfusu arasındaki gelir farkı, 2015 yılında % 42’ye çıkmıştır.

Benzer sorunların, Moldova dahil, bütün Avrupa ve Orta Asya’da mevcut olduğunu söyleyen BM Moldova Mukim Koordinatörü Dafina GERCHEVA,  bunların çözümünün ulusal düzeyde olduğunu, Moldova’ da sosyal eşitsizliğin uygun bir iş yokluğu,  düşük hizmet kalitesi ve yolsuzluktan dolayı arttığını ifade etmiştir.

Raporda,  en yüksek gelirin Moldova’nın Kuzey Bölgesi’nde ve başkent Kişinev’de olduğu belirtilirken, en düşük gelirler Güney Bölgesinde kaydedilmiştir. 

Kişinev’deki nüfusun harcanabilir gelirinin % 6’sını oluşturan yurtdışı işçi gelirleri, Kuzey’de %20’ye, Güney’de ise % 25’ye denk gelmektedir.

Ortalama tüketim harcamaları 2015 yılında bir önceki yıla göre % 12,8 oranında artmıştır.

Gelirin büyük kısmı gıda, konut, kıyafet, ulaştırma ve haberleşmeye yönelik harcanmaktadır. Gıda ürünlerine harcanan gelirin payı % 42,1 olurken, eğitime yapılan harcamalar gelirin % 0,6’sına denk gelmektedir.

Kadınlar, erkeklerle karşılaştırıldığında % 12 oranında daha düşük gelir elde etmektedirler. Kadınlar ile erkekler arasındaki en büyük gelir farkı bilişim ve iletişim teknolojileri (% 23), sanayi (% 18,3), kültür, dinlenme ve eğlence  (% 15,1) sektörlerinde kaydedilmiştir.

Raporda belirtilen diğer göstergeler arasında kaliteli hizmetlere düşük erişim imkanı yer almaktadır. Kırsal kesimde her 10 su kuyusundan 8’inin kirli, kentlerde nüfusun içme suyuna erişim oranı % 90 iken, kırsal kesimde bunun yalnızca % 43 olduğu tespit edilmiştir. Nüfusun yoksul kısmı, kentlere kıyasla hem daha pahalı hem de daha düşük kalitede olan su temini ve kanalizasyon hizmetlerine yönelik toplam harcanabilir gelirlerinin % 15’i kadar harcama yapmaktadır.

Ayrıca raporda, kamu kurumlarının % 70’in üstünde engelli rampalarının olmadığı, engelli insanlara karşı eşitsizliğin yüksek düzeyde olduğu belirtilmektedir.

Kaynak: www.infomarket.md (15/06/2017)

Yayımlayan: Kişinev Ticaret Müşavirliği