Yükleniyor...
İçeriğe atla
İkinci Çeyrekte Bulgaristan’da İstihdam Rekor Seviyeye Ulaştı

İkinci Çeyrekte Bulgaristan’da İstihdam Rekor Seviyeye Ulaştı

Yayımlama: 14.09.2017 09:38:00 (TSİ)

Bulgaristan İstatistik Enstitüsü’ne göre, 2017 yılının ikinci çeyreğinde ülkedeki istihdam 138 300 kişi (% 4,6) arttı. İstihdam artışının özel tüketimi güçlendireceği tahmin ediliyor.

2008'de zirveye ulaştıktan sonra, 2009 durgunluğuna ve daha sonraki yıllardaki düşük ve istikrarsız ekonomik büyümeye bağlı olarak istihdam beş yıl art arda geriledi. Politik istikrarsızlığa ve ülkedeki dördüncü büyük kredi veren Corporate Commercial Bank'ın (CCB) çöküşüne rağmen, 2014'te istihdamda yavaş ve düzensiz bir toparlanma başladı. İstihdamın artması 2015 yılında daha hissedilir hale geldi. 2015-16 döneminde reel GSYİH büyümesi sayesinde, yılda yaklaşık % 3,5'lik bir artışın yaşandı.

Nisan-Haziran 2017'de 15-64 yaş grubundaki kişilerin istihdam oranı % 67,2'ye ulaşarak 2000 yılından bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Temmuz-Eylül 2008'deki kriz öncesi istihdam oranı % 65 olarak kayıtlara geçmişti.

Nisan-Haziran aylarındaki istihdam artışı özel sektör tarafından yönlendirilirken, kamu sektöründe istihdam sayısı hafif de olsa geriledi. İkinci çeyrekte istihdamda yaşanan ilerleme, özellikle kırsal kesimde ve eğitim seviyesi düşük olan kişiler arasında yaşandı. Çalışan kıtlığı ücretleri yukarı çektiği gözlemleniyor. Yılın ikinci çeyreğinde ücret artışları, özel sektördeki % 10,9'luk ücret artışı ve kamudaki  8,1'lik ücret artışı ile ortalama % 9,9 oranında gerçekleşti.

Eurostat'a göre, Haziran 2017'de Bulgaristan'da mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı % 5,9 olarak gerçekleşti: Kasım 2008'deki kriz öncesi döneme ait % 5’lik rekor seviyesine yakın ve Şubat 2009'dan bu yana en düşük seviyede. Ülkedeki işsizlik oranı, % 7,7’lik AB ortalamasının oldukça altında bulunuyor. Sıkı işgücü piyasası (özellikle Bulgaristan'daki ortalama iş gücü maliyetleri AB'deki en düşük seviyede kaldığı için) daha hızlı ücret artışını destekleyecek. Ücretlerin hızla yükselmesinin hane halkı tüketimini artıracağı düşünülüyor.

Kaynak: EIU

Yayımlayan: Filibe Ticaret Ataşeliği