Yükleniyor...
İçeriğe atla

Bangladeş Merkez Bankası (Bangladesh Bank) 26 Temmuz 2017 tarihinde açıklamış olduğu 2017 Yılı Temmuz-Aralık dönemi  Para Politikası Raporunda,  büyüme beklentisinin güçlü  olarak kalmaya devam ettiği belirtilmekle birlikte, bir önceki yıldaki düşük ihracat büyümesi (%1,7), işçi döviz gelirlerindeki düşüşün (-%14,5) 2017-18 Mali Yılı (FY’18) büyüme oranı üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturduğu belirtilmektedir.  Raporda, FY’ 18’de para politikasının 'ihtiyatlı ve esnek' olacağı ifade edilerek enflasyon haddi  %5,5 ve ekonomik büyüme oranı ise %7,4 olarak hedeflenmektedir.   Politika faiz oranları olan repo ve ters repo faiz oranları ise, sırasıyla %6,75 ve %4,75 olarak sabit tutulmaktadır. Bangladeş Merkez Bankası, para politikasını 'fiyat istikrarına öncellik verilmek kaydı ile büyüme ve istihdamın desteklemesi' şeklinde özetlemektedir.

Diğer yandan, 2016-17 Mali Yılında (FY’17), güçlü yurtiçi talep, özel sektör kredi büyümesi ve kamu yatırımlarının Bangladeş ekonomisinin %7,24 oranında büyümesine katkı sağladığı ve 2017 Haziran ayında yıllık enflasyonun %5,44 ile Bangladeş Merkez Bankasının enflasyon hedefi olan %5,8’n altında gerçekleştiği görülmektedir.  

Bangladeş ekonomisinin FY’17’deki dış dengesine bakıldığında ise; işçi döviz gelirlerindeki %14,5'lik düşüş ile ihracat ve ithalatında sırasıyla yaşanan %1,7'lik ve %9'luk artışın cari dengeyi eksiye düşürdüğü görülmektedir.  Bununla birlikte, Bangladeş para birimi olan Taka’nın (BDT) değer kaybının sınırlı kaldığı (yaklaşık %3) gözlemlenmekte olup, Raporda FY’18’de  Bangladeş para biriminin değerinin yabancı para birimleri karşısında stabil kalacağı öngörülmektedir .  Bunun yanında Merkez Bankası rezervlerinin bahsi geçen dönemde artış kaydettiği ve halihazırda ülkenin 7 aylık toplam mal ve hizmet ithalatını karşılayacak düzeye çıktığı görülmektedir.  Raporda ayrıca, Merkez Bankasının dış ticarette gerçeğe aykırı faturalandırmalardan kaynaklı yasadışı sermaye çıkışının engellenmesi bağlamında Bangladeş Ulusal Gelir İdaresi (NBR) bünyesinde kurulan özel birim ile işbirliği içerisinde çalışacağına vurgu yapılmaktadır.

Kaynak: Bangladesh Bank

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 27.07.2017 11:39:00 (TSİ) 

Bangladeş'in 2016-17 Mali Yılının  ilk on ayında (2016 Temmuz - 2017 Nisan) gerçekleşen dış ticaret açığının bir önceki mali yılın aynı dönemine göre %50,4 artarak 8,17 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde ihracat gelirlerinde %3,93 ve ithalat giderlerinde %11,73 oranında artış yaşanmıştır.

Diğer yandan 2015-16 Mali Yılının ilk on ayında Bangladeş'in toplam mal ihracatı 28,04 Milyar Dolar, ithalatı ise 36,27 Milyar Dolar olarak realize olmuştur.

Kaynak: Bangladesh Bank

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 06.06.2017 10:09:00 (TSİ) 

ABD merkezli uluslararası enerji şirketi olan Chevron'un Bangladeş'teki operasyonlarını China ZhenHua Oil ve CNIC Corporation konsorsiyumuna ait Çinli Himalaya Energy'ye devretmek için Bangladeş Hükümetinin onayını beklediği bildirilmektedir.  Chevron'un Bangladeş'teki üç sahada çıkardığı doğalgaz, Bangladeş'in toplam doğalgaz arzının yaklaşık %58'ni oluşturmaktadır.  Chevron ile Bangladeş Hükümeti arasındaki Üretim Paylaşım Anlaşmasına göre, bahsi geçen şirket Bangladeş'teki haklarını ülkenin milli petrol şirketi olan Petrobangla'nın onayı ile başka bir şirkete devredebilmektedir. Diğer taraftan, Petrobangla'dan bir yetkilinin açıklamalarına göre, Bangladeş Hükümetinin söz konusu hakları almaktan tamamen vazgeçmediği anlaşılmaktadır. Petrobangla'nın uluslararası araştırma ve danışmanlık şirketi  olan Wood Mackenzie'den Chevron'un Bangladeş'teki varlıklarının değerini tespit etmek için görevlendirdiği ve söz konusu kuruluşun raporunu kısa bir sürede sunmasının beklendiği ifade edilmektedir.

Chevron'un söz konusu kararında, düşük küresel enerji fiyatlarının yanısıra Bangladeş'te 2015 yılında Hükümetten talep ettiği doğalgaz fiyat artışının karşılık bulmamasının etkili olduğu belirtilmektedir. Diğer yandan, günlük yaklaşık 1.550 fitküp (yaklaşık 43,9 milyon metreküp) üretimi ile Bangladeş'in toplam doğalgaz talebinin yarısından fazlasını karşılayan Chevron'un ülkeden çekilmesinin, halihazırda enerji darboğazında olan Bangladeş'te enerji arzı güvenliğine dönük endişeleri artırdığı gözlemlenmektedir.

Kaynak: Financial Express

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 02.05.2017 07:13:00 (TSİ) 

Dünya Bankası tarafından yayınlanan 'Güney Asya Ekonomik Odaklanma (South Asia Economic Focus)' raporunda, 2017 ve 2018 yıllarında Bangladeş'in; ekonomik büyümesi sırasıyla %6,8 ve 6,4, enflasyon oranı sırasıyla %5,6 ve 6,3, cari dengenin GSYH'ye oranı sırasıyla %0,2 ve eksi %0,3, bütçe açığının GSYH'ye oranı ise sırasıyla %4 ve %3,5 olarak tahmin edilmektedir.

Kaynak: Dünya Bankası

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 17.04.2017 06:27:00 (TSİ) 

Bangladeş, Çin'den aldığı Nabajatra ve Joyjatra isimli iki denizaltıyı Başbakan Sheikh Hasina'nın katıldığı bir törenle ile denize indirdi. Bangladeş'in söz konusu iki denizaltı için Çin'e 203 milyon dolar ödediği belirtilmektedir. Dhaka Tribune isimli günlük gazetede yer alan bir analizde söz konusu iki denizaltının Çin'den alınmasının Bangladeş'in Pekin ile savunma ve ekonomi alanında yakınlaşmasının bir göstergesi olarak görülebileceği ifade edilmektedir. Ayrıca, 2016 yılı Ekim ayında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Bangladeş'e ziyareti esnasında iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların toplam tutarının 25 milyar doları bulduğu ifade edilmektedir.

Diğer yandan, Bangladeş'in Çin'den deniz altı almasının Hindistanı da harekete geçirdiği bildirilmektedir. Bangladeş medyasında yer alan haberlere göre, denizaltılardan sonra Hindistan'ın Bangladeş'e askeri malzeme satmak için 500 milyon dolar kredi teklif etmeye hazırlandığı belirtilmektedir.

Kaynak: Dhaka Tribune

Yayımlama: 13.03.2017 07:00:00 (TSİ) 

Bangladeş Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin işçi döviz gelirleri cari mali yılın ilk sekiz ayında (2016 Haziran- 2017 Şubat) bir önceki mali yılın aynı dönemine göre %17 azalarak 8,11 milyar dolar olarak realize oldu.

Kaynak: Bangladesh Bank

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 02.03.2017 01:11:00 (TSİ) 

Bangladeş'te konut, sanayi ve hizmetlerde kullanılan doğalgaz fiyatlarında 1 Mart 2017 ve 1 Haziran 2017 tarihlerinden itibaren iki aşamada uygulanmak üzere %22,7 oranında artış yapıldı.  Bangladeş iş dünyası söz konusu artışın yurtiçi üretim maliyetlerini artırarak ihracat odaklı sektörlerin rekabetçiliğini  olumsuz etkileyeceğini belirterek karşı çıkıyorlar. Diğer taraftan Bangladeş Yüksek Mahkemesi 1 Haziran 2017 tarihinde uygulanmaya konulacak ikinci aşamadaki fiyat artışının yürütmesini durdurma kararı almıştır.

Bangladeş'te doğalgaz arzı (%100 yurtiçi üretim) doğalgaz talebini karşılayamamakta olup, ülkenin halihazırda doğalgaz ithalatı da bulunmamaktadır. Ülkede toplam doğalgaz tüketiminin yaklaşık %58'i elektrik üretiminde, yaklaşık %23'ü sanayide ve yaklaşık %1'i ticarethanelerde kullanılmaktadır. Hanehalkları ise toplam doğalgaz tüketiminin %13'ünü gerçekleştirmektedir.

Kaynak: Daily Star

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 01.03.2017 07:45:00 (TSİ) 

Uluslararası danışmanlık şirketi PwC tarafından yayınlayan ‘Uzun Dönemde: 2050’ye Doğru Global Ekonomik Düzen Nasıl Değişecek? (The Long View: How will the global economic order change by 2050 ?)’ isimli raporda; önümüzdeki 32 yılda Bangladeş’in Vietnam ve Hindistan ile birlikte ortalama %5 büyüme oranıyla en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olacağı belirtildi.

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 09.02.2017 08:20:00 (TSİ) 

Bangladeş Ülke Yatırım İklimi Raporu, Bangladeş ile iş yapan/yapacak firmalarımızın araştırmalarında/çalışmalarında faydalı olması ümidiyle aşağıdaki internet bağlantısı üzerinden saygılarımızla sunulmaktadır. 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-235583 

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 23.01.2017 08:08:00 (TSİ) 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Bangladeş'in kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti. Kredi notu değerlendirmesinde güçlü döviz gelirleri, yüksek ve dengeli büyüme artı hususlar olarak belirtilirken, düşük yapısal göstergeler, belirgin politik risk ve zayıf bankacılık sektörü eksi hususlar olarak gösterilmektedir.

Kaynak: Financial Express

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 17.01.2017 10:42:00 (TSİ) 

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yayımlanan bir raporda Nepal ve Maldivler ile birlikte Bangladeş'in iklim değişikliğinden dolayı daha fazla yurtiçi göçe maruz kalabileceği belirtildi. 2016 İklim Değişikliği Risk Endeksine göre, Bangladeş iklim değişikliğinden en fazla etkilenebilecek altıncı ülke olarak sıralanmaktadır.

Kaynak: Dhaka Tribune

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 16.01.2017 08:58:00 (TSİ) 

Dünya Bankası tarafından yayımlanan '2017 Küresel Ekonomik Öngörüler (Global Economic Prospects 2017)" Raporunda Bangladeş'in 2017 yılı büyüme tahmini bir önceki tahmine göre 0,5 yüzdelik puan düşürülerek %6,8 olarak açıklandı. Bangladeş Hükümeti ise 2016/17 Mali Yılında ekonomisinin %7,2 oranında büyüyeceğini öngörmektedir.

Kaynak: World Bank & Daily Star

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 12.01.2017 08:22:00 (TSİ) 

Bangladeşli jüt üreticileri ve ihracatçıları, Hindistan'ın yurtiçi üretimini korumak için Bangladeş (ve Nepal) menşeli ham jüt ve jüt ürünlerine 5 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere ton başına 6,30 ila 351,72 USD arasında değişen tutarlarda anti-damping vergisi koymasını Hindistan'daki pazar paylarının düşmesine yol açmasından endişe duyuyorlar. Halihazırda Bangladeş'in toplam jüt ve jüt ürünleri ihracatında Hindistan'ın payı %26,24'dir.  Bangladeş İhracatı Teşvik Bürosunun verilerine göre, 2015-16 Mali Yılında, 241,34 milyon USD'lik kısmı jüt ürünleri olmak üzere, Bangladeş'in Hindistan'a toplam ham jüt ve jüt ürünleri ihracatı 690,58 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: Dhaka Tribune

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 08.01.2017 07:15:00 (TSİ) 

Bangladeş Merkez Bankası tarafındna yayınlanan enflasyon verilerine göre, 2016 Ocak-Aralık döneminde yıllık enflasyon %5,55 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılının aynı döneminde ise ortalama yıllık enflasyon %6,20 olarak realize olmuştu.  Bangladeş Hükümeti, 2017 Haziran ayının sonunda bitecek olan cari mali yılda, enflasyon hedefini %6,0 olarak açıklamıştır.

Kaynak: Financial Express

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 04.01.2017 07:20:00 (TSİ) 

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından yayınlanan 2016 En Az Gelişmiş Ülkeler Raporunda halihazırda en az gelişmiş ülkeler arasında yer alan Bangladeş'in 2024 yılında söz konusu statüden bir üst statüye geçeceği (graduation) öngörülmektedir. Raporda, 'graduation' terimi en az gelişmiş ülke statüsünde bulunan bir ülkenin 'diğer gelişmekte olan ülkeler' sınıfına geçişi ifade etmektedir.

Kaynak: UNCTAD

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 16.12.2016 04:11:00 (TSİ) 

Bangladeş petrol şirketi Petrobangla'nın Bengal Körfezinde doğalgaz arama faaliyeti için Güney Koreli Posco Daewoo ile ön sözleşme imzaladığı bildirilmektedir.  Söz konusu sözleşmeye göre, Posco Daewoo Bengal Körfezindeki 12. Blokta (derin deniz) ilk iki yılda 1800 kilometrelik çizgide 2 boyutlu (2D) sismik araştırmayı üçüncü yılda ise 1000 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu (3D) sismik araştırmayı yapacaktır. Taraflar arasında ayrıca üretim paylaşım anlaşmasının da imzalandığı belirtilmektedir.

Ticaret Müşavirliği Notu: Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Bangladeş birincil enerji arzının yaklaşık %57'sini kendi üretimi olan doğalgazdan sağlamaktadır. Ancak, ülkenin halihazırdaki doğalgaz arzı talebini karşılayamamakta, Bangladeş yeni LNG terminali projeleri ile yeni doğalgaz sahalarının geliştirilmesine dönük planlarla enerji darboğazını çözmeye çalışmaktadır. Bangladeş ayrıca, halihazırda 13.095 MW olan kurulu elektrik gücü kapasitesini yeni kömür santralleri ile de artırmaya çalışmaktadır.

Kaynak: Daily Star & Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 08.12.2016 10:01:00 (TSİ) 

Bangladeş  Petrol Şirketi BPC ile Fransız Technip Şirketi arasında ülkenin tek rafinerisi olan Estern Rafineriye  yaklaşık 350 milyon dolar maliyetle ikinci bir ünitenin eklenmesi hususunda mutabakat zaptı imzalandığı bildirilmektedir. 

Kaynak: Financial Express

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 05.12.2016 08:29:00 (TSİ) 

Bangladeş'te 1200 MW kurulu güce sahip olması planlanan Matarbari Kömür Santralinin ihalesinde, ihale kapanış tarihi dördüncü kez uzatılarak, son teklif verme tarihi 31 Ocak 2017 tarihine çekildi. Cox's Bazaar'da bulunan Maheshkhali adasında inşa edilecek santralı 3,7 milyar dolarlık bir tutar ile Japon kalkınma ajansı olan JICA finanse edecektir. Ülkede 1 Temmuz'da bir restoranda meydana gelen bir terör saldırısında  JIKA'nın 7 çalışanı da kurbanlar arasındaydı. JIKA ile  Marubeni Corporation ve Sumitomo Corporation isimli iki Japon şirketinin Bangladeş Hükümetinden ülkede güvenlik durumunun tatmin edici bir düzeyde iyileşene kadar ihale kapanış tarihinin uzatılmasını istediği bildirilmektedir. 

Kaynak: Financial Express

Yayınyalan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 30.11.2016 07:25:00 (TSİ) 

Bangladeş Maliye Bakanlığının verilerine göre, Bangladeş'in işçi döviz gelirleri Temmuz - Eylül 2016 tarihleri arasında bir önceki senenin aynı dönemine göre %15,43 düşerek 4,25 milyar dolar olmuştur. Ancak, söz konusu düşüşün sadece formal para transferlerinde görüldüğü, işçi döviz gelirlerinin informal araçlarla ülkeye girişinde son zamanlarda artış yaşandığı belirtilmektedir. 

Diğer yandan, Bangladeş'te son zamanlarda Merkez Bankasının döviz rezervlerinin 31 milyar doların üstünde seyrettiği görülmektedir. Göreli olarak küçük bir ekonomi olan Bangladeş için söz konusu miktarın fazla olduğu ve bazı altyapı projelerinde döviz rezervlerinden faydalanılmasına dönük Bangladeş Hükümetinin bazı planlarının olduğu belirtilmektedir. Bunun yanında, Bangladeş para birimi ihracat ve ithalat hesaplarının da bulunduğu cari hesapta, bazı kısıtlamalar olsa da, konvertıble iken sermaye hesabı konvertıble değildir. Bundan dolayı, Bangladeş'in ülke dışındaki yatırımları çok sınırlı kalmaktadır. Ancak son zamanlarda, Bangladeş'te sermaye hesabının belli bazı kurallar çerçevesinde serbestleştirilmesine dönük Hükümet kanadında bazı görüşmeler yapıldığı bilinmektedir. 

Kaynak: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşaviriği

Yayımlama: 29.11.2016 12:02:00 (TSİ) 

Taksi hizmeti sunan UBER uygulaması Bangladeş'in başkenti Dakka'da da hizmet vermeye başladı. Büyük bir trafik sorunu olan kentin toplu taşıma altyapısı oldukça yetersizdir. Dakka'da günlük ulaştırma hizmetlerini yolcu güvenliği noktasında önemli riskler oluşturan eski model otobüslerden, 3 tekerlekli pedallı bisikletlerden (rickshaw) ve 3 tekerlekli Motorlu araçlardan (CNG) tarafından sağlanmaktadır. Diğer yandan, Dakka'da uzun yıllardır taksi hizmetlerine duyulan ihtiyaca rağmen halihazırda şehirde sadece 500 taksi bulunduğu tahmin edilmekte, günlük hayatın akışında taksi bulmak büyük bir meseledir. Özellikle yabancılar şehre geldiklerinde taksi bulamamakta ulaşım hizmetlerini ancak şöforleri ile birlikte kiraladıkları kiralık araçlarla sağlamaktadır.

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 23.11.2016 08:06:00 (TSİ) 
Sayfa 1 / 8ÖncekiSonraki