Yükleniyor...
İçeriğe atla

Bangladeş'te 2017 Eylül ayında tüketici fiyat enflasyonu artan gıda fiyatlarının etkisi ile 2015 Ekim ayından beri en yüksek seviye olan %6,12 olarak gerçekleşmiştir. Bangladeş Ulusal İstatistik Bürosunun verilerine göre, 2017 Eylül ayında gıda fiyatları fiyat düzeyi %7,87 artış kayderken, enflasyon sepetinde yer alan gıda dışı kalemlerin fiyat düzeyinde ise bir önceki aya göre %3,44 artış yaşanmıştır. Bangladeş'te yıllıklandırılmış enflasyon oranı 2017 Temmuz ayından itibaren pozitif bir seyir izlemektedir.

Diğer taraftan, özellikle 2017 Ağustos ayında ülkede son yılların en büyük sel felakatinin yaşanması üzerine ülkede pirinç rekoltesinde düşüş yaşanmış ve temel besin maddesi olan pirinç fiyatlarında ciddi artış yaşanmıştır. Bangladeş Hükümeti, Hindistan, Vietnam ve Myanmar'dan pirinç ithal etmeye başlamıştır.

Kaynak: BBS

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 18.10.2017 09:58:00 (TSİ) 

The Economist Intelligence Unit tarafından yayınlanan 2017 Güvenli Şehirler Endeksi'nde (Safe Cities Index 2017), Bangladeş'in başkenti Dakka 60 şehir arasında sondan 58'inci sırada yer aldı. Söz konusu endekste yer alan şehirler güvenlik açısından dört kategoride alt endekslere göre sıralanmakta olup, Dakka birinci kategori olan Dijital Güvenlik' endeksinde sondan üçüncü sırada; ikinci kategori olan 'Sağlık Güvenliği"  endeksinde sondan ikinci sırada, üçüncü kategori olan "Altyapı Güvenliği" endeksinde son sırada yer almaktadır. Dördüncü kategori olan "Kişisel Güvenlik" başlığı altında ise Dakka terör saldırısı sıklığı ve riski bakımından beşinci sırada gösterilmektedir.

Diğer taraftan söz konusu raporda, dünyada son iki yılda kentsel nüfusta 150 milyonluk bir artış yaşandığı ifade edilerek, bahsi geçen dönemde kentselleşmedeki artışın %90'ından fazlasının kırdan kente göçün hızlandığı gelişmekte olan ülkelerde meydana geldiği belirtilmektedir.

Kaynak: The Economist- Intelligence Unit

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 15.10.2017 01:33:00 (TSİ) 

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Shahidul Haque, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunu (India Economic Summit - World Economic Forum) ziyareti sırasında, Çin'in 4 trilyon dolarlık 'Bir Kuşak, Bir Yol (One-Belt-One-Road)" Projesini desteklediklerini ifade etti. Bangladeş, resmi olarak "Bir Kuşak, BirYol" Projesine 2016 yılında resmi olarak katılım sağlamıştır. Bangladeş'in kendi jeopolitik ve ekonomik çıkarları bağlamında, Çin ile Hindistan'ın etki alanına karşı bir denge sağlamaya çalıştığıı belirtilmektedir.

Diğer yandan, Hindistan "Bir-Kuşak-Bir-Yol" Projesine karşı çıkmaktadır.

Kaynak: Dhaka Tribune

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 08.10.2017 07:38:00 (TSİ) 

Bangladeş Telekomünikasyon Düzenleme Komisyonunun (BTRC) açıklamasına göre, 161 milyonluk bir nüfusa sahip olan ülkede  2017 Ağustos ayının sonu itibari ile aktif mobil internet kullanıcısı sayısı 70,71 olmuştur. Bahsi geçen sayı, ülkedeki toplam cep telefonlarının %93,18'ini oluşturmaktadır.

BTRC'nin söz konusu mobil internet kullanıcılarının GSM şirketlerine göre dağılımınına ilişkin bilgi vermediği belirtilmekle birlikte, bazı kaynaklarda Grameenphone isimli GSM şirketin 29,5 milyon, Robi isimli GSM şirketin 24,2 milyon, Banglalink isimli GSM şirketin 16,7 milyon ve Teletalk isimli şirketin 160 bin aktif mobil internet kullanıcısına sahip olduğu belirtilmektedir.

Kaynak: Daily Star

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

 

Yayımlama: 05.10.2017 02:08:00 (TSİ) 

Bangladeş ile Hindistan arasında çoğunluğu altyapı yatırımı olan Bangladeş'teki 17 projenin finansmanında kullanılmak üzere, 4,5 milyar USD tutarında kredi limiti (line of credit) anlaşması imzalandı. Söz konusu kredi limiti anlaşması kapsamında gerçekleştirilecek hizmet sektörü projelerindeki alımların en az %75'inin, bayındırlık projelerinde ise alımların en az %65'inin Hindistan'dan temin edilmesi şartı bulunmaktadır. Bahsi geçen kredi limiti anlaşması ile ilgili kararın Bangladeş Başbakanı Hasina'nın Hindistan'a  2017 yılı Nisan ayında gerçekleştirmiş olduğu resmi ziyareti esnasında alındığı ifade edilmektedir.

Bangladeş ile Hindistan arasında 1 milyar USD tutarında birinci kredi limiti anlaşması 2010 yılında, 2 milyar USD tutarındaki ikinci kredi limiti anlaşması ise 2016 yılında imzalanmış, söz konusu kredi limit anlaşmaları kapsamında Bangladeş'in şimdiye kadar 576 milyon dolarlık finansmanı kullandığı ifade edilmektedir. Proje seçimi, arazi kamulaştırılması, etkinlik noktasında yaşanan zorluklardan dolayı Bangladeş'in Hindistan ile imzalamış olduğu kredi limiti anlaşmalarından istenilen hızda ve etkinlikte yararlanmadığı belirtilmektedir.

Kaynak: Dhaka Tribune

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 05.10.2017 07:49:00 (TSİ) 

Bangladeş sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasasında ciddi bir artış yaşanmaktadır. 2013 yılında 100 bin ton olan ülkenin yıllık LPG tüketimi, geçen yıl 400 bin tona çıkmış, cari yılın sonunda ise söz konusu miktarın 600 bin tona çıkacağı tahmin edilmektedir. Bangladeş'te yurtiçi doğalgaz üretimi ülkenin doğalgaz talebini karşılayamamakta, halihazırda LNG ithalatına dönük altyapı oluşturma yatırımları da bir yandan devam etmektedir. Ülkenin halihazırda doğalgaz ithalatı bulunmamaktadır. Bunun yanında, var olan doğalgaz rezervlerinin, mevcut üretim rakamları baz alındığında, yaklaşık sekiz yılda tükeneceği öngörülmektedir. Hükümet, konut ve ulaştırma sektörlerinde LPG tüketimini teşvik etmekte, konut ve restorantlara yeni doğalgaz bağlantısı yapmamamaktadır. Diğer yandan, ülkenin tek bir tane rafinerisi olup, söz konusu rafinerinin LPG üretimi yetersiz olduğundan LPG ithalatına ilişkin ülkede derin denizde liman tesisi kurulması da planlar arasında yer almaktadır. 

Bangladeş'te özellikle son bir yılda LPG altyapısı yatırımlarında, Türk firmaları da anahtar teslim projelerle önemli bir rol oynamaktadırlar.

Kaynak: NewAge ve Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 25.09.2017 11:01:00 (TSİ) 

Bangladeş'ten yurtdışına tedavi hizmeti saikiyle gidenlerin sayısında artış olduğu belirtilmektedir.  Singapur, Bangkok, Delhi, Chennai ve Kalkota'da bulunan hastanelerin Bangladeş'in Dakka, Khulna ve Sylhet kentlerinde sağlık turizmi amacıyla ofisleri bulunmakta olup,  söz konusu ofisler aracılığla dışarıya doğrudan hasta gönderilmektedir. Sadece Dakka'da yabancı hastanelerin 100'den fazla ofis veya acentelerinin olduğu tahmin edilmektedir.

2015-16 Mali Yılında 165.000 Bangladeşlinin sadece Hindistan'da tedavi gördüğü ve bunların kişi başı tedavi harcamalarının ortalamasının 2.084 ABD Dolar olduğu dile getirilmektedir. Benzer şekilde Singapur veya Tayland'a tedavi amacıyla giden Bangladeşlilerin tedavi harcamalarının ortalamasının yaklaşık 3800 ABD Doları olduğu belirtilmektedir.

Bangladeş'te üst-orta ve üst gelir grupları ülkedeki tedavi hizmetlerinin yetersiz olması ve ülkede yapılacak tedaviye güvenmemelerinden dolayı ekseriyetle yurtdışında tedavi hizmeti alma yoluna gitmektedirler. Daha önce Bangladeş Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Bangladeş'teki hastanelerin ilaç ve ekipman eksiğinin çok yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Örneğin, bölge hastanelerinin %25'inde ameliyathanelerde aydınlatmanın olmadığı, %12,5'inde ise ameliyat masasının olmadığı görülmektedir.

Bangladeş'in cari Hükümet bütçesinde sağlık ve aile refahına ayrılan pay %5,2 olup, söz konusu oran Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği %15'in çok altındadır.

Kaynak: NewAge

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

 

Yayımlama: 19.09.2017 07:50:00 (TSİ) 

Bangladeş Merkez Bankasının açıkladığı geçici verilerine göre, cari mali yılın ilk ayı olan 2017 Temmuz ayında ülkenin dış ticaret açığı %347,45 artarak 1,05 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, yaklaşık olarak küresel petrol fiyatlarındaki düşüş ile birlikte başlayan işçi döviz gelirlerindeki azalışta son iki ayda bayram etkisi ile iyileşme yaşanmakla birlikte negatif trendin devam ettiği görülmektedir. Ülkede bazı uzmanlar, dış ticaret açığında olası artışların ülkenin temel makroekonomik göstergelerini doğrudan etkileyebileceğini ifade etmektedirler. Ülkenin son mali yıllardaki dış ticaret ve işçi döviz gelirleri gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte sunulmaktadır.

*Tahmin

Kaynak: Bangladesh Bank

 

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 14.09.2017 02:21:00 (TSİ) 

Bangladeş'in 2016-17 Mali Yılının ilk iki ayında (Temmuz - Ağustos) toplam ihracatı, hazır giyim ihracatındaki artışın etkisi ile %13 artış kaydederek 6,62 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde, hazır giyim ihracatı bir önceki mali yılın aynı dönemine göre %11,87 artarak 5,52 milyar dolar oldu. Diğer yandan, bahsi geçen dönemde Bangladeş'in ihracatında, 998 milyon dolar ile ABD ilk sırada, 977 milyon dolar ile Almanya ikinci sırada ve 606 milyon dolar ile Almanya üçüncü sırada yer alırken, Türkiye 99 milyon dolar ile onyedinci sırada yer almıştır.

Kaynak: Bangladesh Export Promotion Bureau

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 12.09.2017 08:14:00 (TSİ) 

İngiltere merkezli denizcilik klaslama topluluğu olan Llyod's List'e göre Bangladeş'in toplam ihracat ve ithalatının %90'dan fazlasının geçiş yaptığı Chittagong Limanı dünyadaki en kalabalık 100 liman arasında 71'inci sırada yer almaktadır.

Kaynak: Dhaka Tribune

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

 

Yayımlama: 07.09.2017 08:13:00 (TSİ) 

Bakanlığımız koordinasyonunda ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda 21-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında Bangladeş'in başkenti Dakka'ya bir Ticaret Heyeti Programı düzenlendi. Söz konusu heyet programı kapsamında tekstil makinaları ve kimyasalları, gıda, elektrik-elektronik, inşaat, eğitim gibi birçok farklı sektörden müteşekkil ticaret heyetimiz 22 Ağustos 2017 tarihinde Bangladeş Hazırgiyim Üreticileri ve İhracatçıları Birliğine (BGMEA) ve Bangladeş Serbest Ekonomik Bölgeler İdaresine (BEZA) birer ziyaret gerçekleştirerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. 23 Ağustos 2017 tarihinde ise, Bangladeş Ticaret Bakanı Sayın Tofail AHMED ile Ülkemizin Bangladeş Büyükelçisi Sayın Devrim ÖZTÜRK'ün de katılımları ile iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelinin ele alındığı bir İş Forumunun ardından firmalarımız ile Bangladeşli davetli firmalar arasında firmalararası görüşmeler (B2B) gerçekleştirilmiştir.

Diğer taraftan Ticaret Heyetimizin ziyareti Bangladeş medyasında geniş yer bulmuş olup, konu ile ilgili bazı haberlerin bağlantıları aşağıda sunulmaktadır. 

http://www.thefinancialexpress-bd.com/2017/08/23/80531/Bangladesh-keen-to-sign-FTA-with-Turkey

http://www.daily-sun.com/printversion/details/249961/Tofail-for-FTA-with-Turkey

http://www.thedailystar.net/business/bangladesh-keen-sign-fta-turkey-tofail-1453219  

http://www.newagebd.net/article/22636/tofail-calls-for-expediting-effort-for-fta-with-turkey

http://www.theindependentbd.com/post/110880 

 

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

 

 

 

 

Yayımlama: 25.08.2017 02:34:00 (TSİ) 

Bangladeş'in 2016 - 17 Mali Yılında cari ödemeler dengesi , son dört yıldır ilk defa açık vererek eksi 1,4 milyar olarak gerçekleşti. Bir önceki mali yılda ülkenin cari hesap fazlası 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiş idi. Söz konusu düşüşte, ihracattaki yavaşlama, ithalattaki artışı ile işçi döviz gelirlerindeki düşüşün etkili olduğu görülmektedir. Bangladeş Merkez Bankası olan Bangladesh Bank tarafından açıklanan 2017 Temmuz-Aralık Dönemi Para Politikası Görünümü Raporunda cari mali yılda ülkenin cari işlemler açığı 2,72 milyar dolar, ticaret açığı ise 11 milyar dolar olarak beklenmektedir. Diğer taraftan, cari mali yılda Bangladeş Hükümetinin hedeflemiş olduğu %7,4'lük büyüme oranının büyüyen ticaret ve cari açık ortamında yakalanmasının zor olduğu görülmektedir.  

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

 

 

 

Yayımlama: 15.08.2017 02:38:00 (TSİ) 

Bangladeş'te son 7 aydır yukarı yönlü seyreden yıllık enflasyon oranı 2017 Temmuz ayında 0,37 yüzdelik puan düşerek 5,57 olarak gerçekleşti. Söz konusu düşüşte, gıda ve gıda dışı kalemlerdeki fiyatlarda düşüş yaşanmasının etkili olduğu belirtilmektedir. Diğer yandan, düşüşün sürpriz olduğu belirtilmektedir. Bangaldeş parasının değer kaybetmesi ile ulusal para birimi ile ithalat maliyetlerinin yükselmesi ve ülkede temel besin maddesi olan pirinç fiyatlarındaki yükselişten dolayı, enflasyon oranında yükseliş beklenmekte idi.

Kaynak: BBS

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

 

Yayımlama: 10.08.2017 08:01:00 (TSİ) 

Bangladeş'in en büyük hazır giyim ihracatı destinasyonu olan ABD'ye olan hazır giyim ihracatı 2016-17 Mali Yılda yıllık bazda %7,47 oranında düşüş kaydederek 5,2 milyar dolar olarak realize oldu. Yüksek gümrük vergileri (ABD Bangladeş'i iş yeri güvenliğinin olmamasından Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden - GTS- yararlandırmamaktadır.), uzun teslim süresinin söz konusu düşüşte etkili olduğu ifade edilmektedir. Diğer yandan, Bangladeş'e benzer hazır giyim üreticisi ülkelerin benzer kalemlerde Bangladeş'e nazaran daha rekabetçi fiyatlar istemesi ve bu ülkelerin ABD pazarında vergi avantajlarının Bangladeş'e olan ilgiyi düşürdüğü dile getirilmektedir.  Bunun yanında, Bangladeş'te ortalama üç ay olan teslim süresinin rakiplerinde 2 ay olmasının Bangladeş'i daha az çekici kıldığı belirtilmektedir.

Bangladeş'teki işçilerin çalışma şartlarının müşterileri tarafından eleştirildiğini belirten bazı ABD hazır giyim firmalarının geçen yıl Bangladeş'te üretim siparişlerini geri çektikleri bilinmektedir.

Kaynak: Daily Star

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 07.08.2017 07:32:00 (TSİ) 

Bangladeş'in süt tozu ithalatı son üç yılda iki katına çıkarak 2015-16 Mlai yılında 104.000 ton olarak gerçekleşti. Söz konusu ithalatta yağsız süt tozu (skimmed milk powder) ithalatı önemli bir yere sahiptir. 2015-2025 OECD-FAO Tarımsal Görünüm Raporunda Bangladeş'in 2013 ve 2015 yılları arasında ortalama 35.000 ton olan yağsız süt tozu tüketiminin 2025 yılına kadar 49.000 tona çıkacağı öngörülmektedir. Bangladeş, kişi başı süt tüketiminde halihazırda Hindistan, Pakistan ve Sri Lanka gibi yakın coğrafyasındaki ülkelerin gerisinde kalmakla birlikte, insanların satın alma gücündeki artışla beraber süt tüketimi de artış trendindedir.

Diğer taraftan, Bangladeş Süt Ürünleri Çiftçileri Birliğinin (BDFA), yurtiçi sektörün gelişmesi için Hükümetten süt tozu ithalatına kısıtlama getirmesini istediği ifade edilmektedir.

Kaynak: Daily Star

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 07.08.2017 07:11:00 (TSİ) 

Bangladeş İslam Vakfı, (Bangladesh Islamic Foundation) kendi bünyesinde Helal Test Laboratuvarı kuracak olup, bahsi geçen laboratuvarın açılışının 04.08.2017 tarihinde Diyanet İşleri Bakanının katılımı ile gerçekleşeceği bildirilmektedir.  Bangladeş Diyanet İşleri Bakanlığının altında faaliyet gösteren söz konusu vakfın şu ana dek işlenmiş gıda ürünleri, dondurulmuş gıdalar, içecekler, et, giysi, bitkisel ilaçlar gibi kalemlerde 100'e yakın üründe ülkede 50 şirkete helal sertifikası verdiği belirtilmektedir. Bahsi geçen Vakfın bir yetkilisi, Müslüman ağırlıklı bir ülke olan Bangladeş'in küresel helal gıda pazarında önemli bir pay alma noktasında büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, söz konusu laboratuvarda ilk başta gıda ürünlerine helal test raporlarını vereceklerini daha sonra ilaç, kozmetik ve diğer ürün kategorilerinde de hizmet vermeye başlayacaklarını dile getirdi.

Kaynak: New Age

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 03.08.2017 08:47:00 (TSİ) 

Bangladeş 2017-18 Mali Yılı (FY'18: 2017 Temmuz - 2018 Haziran Dönemi), ihracat hedefini bir önceki mali yıl ihracat gerçekleşmesinin %8,23 fazlası olarak 37,5 milyar olarak belirlendi. Bangladeş İhracat Geliştirme Bürosunun verilerine göre, geçen mali yılda ülkenin toplam  mal ihracatı hedefin çok altında yıllık %1,61 artış kaydederek 34,65 milyar dolar olarak realize olmuştur. Özellikle ülkenin toplam ihracatının %80'inden fazlasını oluşturan hazır giyim ihracatının artış hızı ciddi bir düşüş kaydetmiştir.2016-17 Mali Yılından önceki son 10 yılda Bangladeş'in hazır giyim ihracatı yıllık ortalama yaklaşık %13 oranında artış sağlarken, geçen mali yılda söz konusu artış %0,20 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: Daily Star

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 31.07.2017 06:37:00 (TSİ) 

Bangladeş'in ihracat ve ithalatının yaklaşık %92'sinin gerçekleştiği Chittagong Limanın etkinsizliğinin ülkede iş yapma maliyetini artırdığı belirtilmektedir. Ülkenin başkenti Dakka'da bulunan Dakka Ticaret ve Sanayi Odası (DCCI) tarafından gerçekleştirilen 'Chittagong Limanı: Mevcut Durum ve Gelecekteki Durum' isimli seminerde yetkililerin bahsi geçen limanla ilgili işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve işlem sürelerinin kısaltılmasına dönük hiçbir adım atmadığı ifade edilmektedir. Söz konusu limanda malların serbest bırakılmasının 48 saat alması gerekirken mevcut durumda bu sürenin 2 haftayı geçebildiği dile getirilmektedir. Seminerde konuşmacılar, nakliye maliyetlerindeki artış, gelen gemilerin bekleme sürelerinde 4 güne varan gecikmeler, yükleme ve boşaltma sürelerinin 12 güne kadar çıkması ve gelen konteynerların yer hizmetlerindeki verimsizlikler gibi birçok faktörün Chittagong Limanının gümrük hizmetlerinde aksamaya yol açtığını belirttiler. Ayrıca, bayram tatilleri, toplumsal olaylar ve doğal felaketler gibi faktörlerin de bahsi geçen limanın hizmetlerini etkileyebildiği dile getirilmektedir. Son olarak, bahsi geçen limanda makina-ekipman ve altyapı eksikliğinin yanı sıra personel ve kalifikasyon yetersizliğinin verimsizliğe yol açtığı bildirilmektedir.

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 30.07.2017 07:50:00 (TSİ) 

Bangladeş Merkez Bankası (Bangladesh Bank) 26 Temmuz 2017 tarihinde açıklamış olduğu 2017 Yılı Temmuz-Aralık dönemi  Para Politikası Raporunda,  büyüme beklentisinin güçlü  olarak kalmaya devam ettiği belirtilmekle birlikte, bir önceki yıldaki düşük ihracat büyümesi (%1,7), işçi döviz gelirlerindeki düşüşün (-%14,5) 2017-18 Mali Yılı (FY’18) büyüme oranı üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturduğu belirtilmektedir.  Raporda, FY’ 18’de para politikasının 'ihtiyatlı ve esnek' olacağı ifade edilerek enflasyon haddi  %5,5 ve ekonomik büyüme oranı ise %7,4 olarak hedeflenmektedir.   Politika faiz oranları olan repo ve ters repo faiz oranları ise, sırasıyla %6,75 ve %4,75 olarak sabit tutulmaktadır. Bangladeş Merkez Bankası, para politikasını 'fiyat istikrarına öncellik verilmek kaydı ile büyüme ve istihdamın desteklemesi' şeklinde özetlemektedir.

Diğer yandan, 2016-17 Mali Yılında (FY’17), güçlü yurtiçi talep, özel sektör kredi büyümesi ve kamu yatırımlarının Bangladeş ekonomisinin %7,24 oranında büyümesine katkı sağladığı ve 2017 Haziran ayında yıllık enflasyonun %5,44 ile Bangladeş Merkez Bankasının enflasyon hedefi olan %5,8’n altında gerçekleştiği görülmektedir.  

Bangladeş ekonomisinin FY’17’deki dış dengesine bakıldığında ise; işçi döviz gelirlerindeki %14,5'lik düşüş ile ihracat ve ithalatında sırasıyla yaşanan %1,7'lik ve %9'luk artışın cari dengeyi eksiye düşürdüğü görülmektedir.  Bununla birlikte, Bangladeş para birimi olan Taka’nın (BDT) değer kaybının sınırlı kaldığı (yaklaşık %3) gözlemlenmekte olup, Raporda FY’18’de  Bangladeş para biriminin değerinin yabancı para birimleri karşısında stabil kalacağı öngörülmektedir .  Bunun yanında Merkez Bankası rezervlerinin bahsi geçen dönemde artış kaydettiği ve halihazırda ülkenin 7 aylık toplam mal ve hizmet ithalatını karşılayacak düzeye çıktığı görülmektedir.  Raporda ayrıca, Merkez Bankasının dış ticarette gerçeğe aykırı faturalandırmalardan kaynaklı yasadışı sermaye çıkışının engellenmesi bağlamında Bangladeş Ulusal Gelir İdaresi (NBR) bünyesinde kurulan özel birim ile işbirliği içerisinde çalışacağına vurgu yapılmaktadır.

Kaynak: Bangladesh Bank

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 27.07.2017 11:39:00 (TSİ) 

Bangladeş'te günlük yayımlanan gazetelerden Daily Sun'da ANM Nurul Haque imzası ile çıkan bir köşe yazısında Bangladeş'ten 2014 yılında çıktığı iddia edilen yasadışı para tutarının ülkenin 2016-17 Mali Yılı Bütçesinde eğitim, sağlık, ulaştırma, enerji, tarım ve su kaynaklarına ayrılan tutara denk olduğu belirtilmektedir. Vaşington merkezli bir danışmanlık şirketi olan Global Financial Integrity (GFI) isimli kuruluş tarafından 1 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan "Gelişmekte olan Ülkelerden ve Gelişmekte Olan Ülkelere Yasadışı Finansal Akımlar: 2005-2014 (Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2005-2017)"  isimli raporda (ilgili raporun veri setinde) Bangladeş'ten 2005 - 2014 yılları arasında 53 ila 75 milyar dolar arasında illegal para transferi yapıldığı belirtilmektedir. Söz konusu raporun veri setine bakıldığında bahsi geçen tutarların yaklaşık %59 - 71'nin dış ticaretteki yanlış faturalandırmadan; %41 ila % 29'unun ödemeler dengesindeki sızıntılardan kaynaklandığı anlaşılmaktadır (kendi hesaplamalarımız). Diğer taraftan, konu son zamanlarda ülkenin ekonomi gündeminde önemli tartışmalardan biri haline gelmiş olup, yetkililer bahsi geçen raporun metodolojisinin ve güvenilirliğinin sorgulanır olduğunu belirtmektedirler.

Kaynak: GFI, Daily Sun, Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayınlayan: Dakka Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 28.06.2017 06:54:00 (TSİ) 
Sayfa 1 / 9ÖncekiSonraki