Yükleniyor...
İçeriğe atla

Slovakya dış ticareti geçtiğimiz 9 ay içinde 2.237 milyar € fazla verdi, bu miktar 2016 yılının aynı dönemine göre 725.3 milyon € daha düşük. Toplam ihracat 9 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %6.8 artarak 54.795 milyar € oldu, 9 ayılık ithalat ise geçen yılın aynı dönemine göre %8,7 artarak, 52,558 milyar € oldu.

Kaynak: The Slovak Spectator

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği

 

Yayımlama: 10.11.2017 01:28:00 (TSİ) 

Slovak ekonomisi nitelikli işgücü azlığı nedeniyle, elektrikli araçların üretimiyle bağlantılı yatırımları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon pil üretimi Slovakya'da olmadığı için bu alanda üçüncü ülke yatırımlarına da kapılarını açmak durumunda kalacak, ancak önce nitelikli işgücü sorununun çözülmesi gerekmekte. Bunun için de çözüm olarak getirilen ikili mesleki eğitim sisteminin başarılı olması önemli.  

Kaynak: The Slovak Spectator

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 10.11.2017 12:58:00 (TSİ) 

Brexit nedeniyle Londra'dan ayrılacak olan Avrupa İlaç Kurumu (EMA)'nun yeni adresi için mücadele veren şehirler arasında Bratislava şehri de yer alıyor ve Milano ile birlikte favori gösteriliyor.

Kaynak: The Slovak Spectator

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 10.11.2017 12:52:00 (TSİ) 

Avrupa Komisyonu Slovakya'nın tahmini GSMH büyüme oranını 2017 yılı için %3,3  2018 yılı için %3,8 ve 2019 yılı için %4 olarak açıkladı.

Kaynak: The Slovak Spectator

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 10.11.2017 12:47:00 (TSİ) 

Minimum brüt ücret 1 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar olan dönemde artarak, 435€'dan 480€'ya ulaştı. Minimum net ücret ise 403€'ya ulaştı.

Kaynak: The Slovak Spectator

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 12.10.2017 04:18:00 (TSİ) 

Slovakya'nın ihracatı 2017 yılı Ocak ayından Ağustos ayına kadar olan sekiz aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %7 arttı (48,2 milyar €), ithalatı ise %9 arttı (44,4 milyar €). En fazla ihracat ABD'ye  yapılırken en fazla ithalat İngiltere'den oldu. İlk sekiz aylık dış ticaret fazlası 1,8 milyar € oldu.

Kaynak: The Sloavak Spectator

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 12.10.2017 04:03:00 (TSİ) 

Maliye Bakanlığı Slovakya'nın 2018 yılı taslak bütçesini yayımlamıştır. Buna göre, gelecek yıl Bütçe açığının GSMH'nın %0,83 oranında olacağı (2017 yılı için bu oran; %1,29'dur), bütçe gelirinin 13,983 milyar €, bütçe harcamalarının ise 15,956 milyar € olacağı tahmin edilmektedir.Büyüme oranı 2017 yılı için %3,3 iken gelecek yıl bu oranın %4,1 olması beklenmektedir. Asgari ücretlerde artış oranı ise, %4,6 olarak açıklanmıştır.

Kaynak: The Slovak Spectator

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 06.10.2017 11:50:00 (TSİ) 

2017 yılının ilk altı ayında dış ticaret fazlası 1,779 milyar € olmuştur. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre 455,2 milyon € daha düşüktür. Slovakya’nın ilk altı aylık ihracatı 37,031 milyar € olup, geçen yılın aynı dönemine göre % 6,5 oranında artmıştır. İlk altı aylık dönemde ithalat ise, 35,253 milyar  € olmuş ve geçen yılın aynı dönemine göre %8,3 oranında artmıştır. Sadece 2017 yılı Haziran ayında toplam ihracat %1,8 artmış ve 6,285 milyar € olmuştur. İthalat ise, %3,4 artmış ve 5,918 milyar € olmuştur. Haziran döneminde dış ticaret fazlası 366,8 milyon € olup, 2016 yılı Haziran ayına göre 81,5 milyon € daha düşüktür.  Slovakya’ nın dış ticaret fazlası olan ülkeler ise; Almanya (1,659 milyar €), İngiltere (1,441 milyar €), Fransa (1,395 milyar €), Avusturya (1,222 milyar €), Polonya (1,025 milyar €), İtalya (853,5 milyon €), Çek Cumh. (698,9 milyon €), ABD (654,3 milyon €), İspanya (593,8 milyon €) olmuştur. Slovakya’nın dış ticaret açığı olan ülkeler ise; Çin (2,015 milyar €), G. Kore (1,904 milyar €), Rusya (934,9 milyon €), Tayvan (237,4 milyon), Japonya (227,6 milyon €), Malezya (201,5 milyon €) Hindistan (120,1 milyon €) ve Ukrayna (105,7 milyon €) olmuştur.

Slovakya’nın dış ticaret fazlası 2017 yılı Temmuz ayında 135,3 milyon € olmuştur.Bu rakam 2016 yılı Temmuz ayına göre 64,7 milyon € daha yüksektir. 2017 yılı Temmuz ayında toplam ihracat 5,444 milyar € olmuştur. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %15,4 artmıştır. Aynı dönemde ithalat %14,3 oranında artarak 5,309 milyar € olmuştur.

2017 yılı ilk yedi aylık dönemde dış ticaret fazlası 1,914 milyar € olmuştur. Bu rakam 2016 yılının aynı dönemine kıyasla  390,5 milyon € daha düşüktür.  2017 yılı yedi aylık dönemde geçen yıla göre ihracat %7,5 oranında artarak 42,475 milyar €, ithalat ise %9,1 artarak 40, 561 milyar € olmuştur.   

Kaynak: The Slovak Spectator

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 11.09.2017 11:52:00 (TSİ) 

İşsizlik oranındaki düşüş 2017 yılının ikinci yarısında da devam etmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısı 41,600 kişiden 223,200 kişiye (%15.7) düşmüştür.  İşsizlik oranı ise, geçen yılın aynı dönemine göre %1,5 azalarak %8,1 olmuştur. 

Erkek işsiz oranı 0,5 oranında azalarak %8 olmuştur. Kadın işsiz sayısı ise, 2,6 oranında azalarak %8,3 olmuştur. 35-49 yaş arası işsiz oranı %34.2 olmuş ve 76,400 kişi olarak kaydedilmiştir. Tüm yaş kategorilerinde geçen yıla göre en büyük düşüş 25-34 yaş arası grubunda olmuştur. Şehirlere göre işsiz sayısı;  Presov‘da 50,500 kişi ve Banska Bystrica‘da 43,000 kişi olarak kaydedilmiştir. En büyük azalma  Trnava’da (%33.9 ) ve Nitra‘ da (30.1 percent) görülmüştür. 2017 yılı ilk yarısında kaydedilen işsiz sayısı 149,900 kişidir. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre 15200 kişi (%9,2) daha azdır.

2014-2016 yılları arasında yurtdışına giden işsiz sayısındaki büyüme yavaşlamıştır.  AB ülkelerinde çalışan Slovak sayısı; Avusturya‘da 55,500 kişi, Çek Cumhuriyeti‘nde 37,700 kişi olarak kaydedilmiştir. En fazla  inşaat, sağlık, imalat sektörlerinde istihdam edilmişlerdir. Uzun süreli yurtdışına giden Slovaklar daha çok (38,800 kişi) Presov bölgesinden olmuştur.

Kaynak: The Slovak Spectator

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği

 

 

Yayımlama: 07.09.2017 04:46:00 (TSİ) 

Slovakya İstatistik Ofisi tarafından açıklanan rakamlara göre; Slovak ekonomisi 2017 yılı ikinci çeyreğinde büyüme göstermiştir. Hanehalkı tüketim harcamalarındaki artış olmuş ve motorlu taşıt sektöründeki durgunluk ihracatta yavaşlamaya neden olmuştur.

Tüketim harcamaları açısından, perakende ticaret 2008 yılından itibaren en dirençli büyümeyi kaydetmiş ve hanehalkı tüketim harcamaları geçen yıla göre %3,6 artmıştır.  Hanehalkı tüketim harcamalarının artışına, işgücü piyasasındaki istihdamın artması  ve maaş artışları da destek olmuştur.

2017 yılında geçen yıla göre GSYİH’nın büyüme hızının %3,4 oranında olduğu tahmin edilmektedir. 2017 yılının ilk yarısında geçen yıla göre GSYİH’daki büyüme hızının  %3,2’den %3,6’ya çıktığı ve gelecek yıl da %4’e çıkacağı tahmin edilmektedir. Hanehalkı tüketim harcamalarındaki artışın yanında AB ülkelerinin ekonomilerindeki canlanma da Slovakya ihracatına (otomotiv sektörü dahil) olumlu katkıda bulunmuştur. Otomotiv üreticilerinin yeni model üretimleriyle birlikte  ihracatta artışın devam etmesi tahmin edilmektedir.

Kamu harcamalarında ise, yüzde 0,1'lik bir düşüş kaydedilmiştir. Kar amacı gütmeyen kuruluşların harcamaları ise,  yüzde 1,9 oranında azalmıştır. İki yıl içinde ürün ve hizmet ithalatı yüzde 0,2 oranında azalırken dış talep yüzde 0,2 artmıştır.

Motorlu taşıtlar ve motosikletlerin satış ve onarımlarına yönelik kazançta aylık olarak % 2.1 oranında, Konaklama gelirlerinde % 1.6 oranında, gıda hizmet sektörü gelirlerinde % 1.4 oranında, toptan satış gelirlerinde %1 ve perakende satış gelirlerinde % 0.5 oranında düşüş olmuştur.

Motorlu taşılar ve motosikletlerin satış ve onarımlarına yönelik kazançta geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2017 yılı Temmuz ayında %10.6 oranında artış olmuştur. Bu artış motorlu taşıt satışlarındaki %5,4’lük,motorlu taşıt bakım ve onarımında %39,1‘lik ve aksam ve parça satışlarında %18,2’lik artıştan kaynaklanmıştır.

Toptan satış gelirlerinde geçen yılın Temmuz ayına göre bu yıl  % 5,5  ve perakende satış gelirlerinde ise %4,9  oranında artış olmuştur.

2017 yılının ilk 7 aylık döneminde, geçen yıla göre motorlu taşılar ve motosikletlerin satış ve onarımlarına yönelik gelirde % 9.3 oranında artış olmuştur. Bu artış, motorlu taşıt satışlarında %7’lik, motorlu taşıt bakım ve onarımında %22,9‘luk ve aksam ve parça satışlarında %12,7’lik artıştan kaynaklanmıştır.

Perakende satış gelirleri ise,  ilk 7 aylık dönemde geçen yıla göre %6,3 oranında büyüme kaydetmiştir.

Slovakya ekonomisindeki büyümeye rağmen,  yatırımlardaki yükselme daha yavaş olmuştur. Sabit sermaye oluşumu 2017 yılı ikinci çeyreğinde geçen yıla göre %6,7 oranında düşmüştür. Bunun nedeni, kamu harcamalarındaki azalmadır.

Kaynak: The Slovak Spectator

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 07.09.2017 04:40:00 (TSİ) 

Entegre Altyapı Operasyonel Programı (OPII) için verilen olan AB fonu 17.43 milyon €‘ya düşürülmüştür.  Bunun nedeni, GSYİH’d aki  büyümenin Avrupa Komisyonu beklentisinin üzerinde  olmasıdır. Böylece 2014-20 dönemi için Slovakya’ya yönelik  AB fonlarının hacmi 68.8 milyon avro olacaktır. OPII, 2014-20 yılları arasındaki en büyük operasyonel programdır.  Yaklaşık 4.667 milyar € programa tahsis edilmiştir. Aynı sebeple AB fon paketi azaltılan diğer ülkeler  Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve İsveç olmuştur.

Kaynak: The Slovak Spectator

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği

 

Yayımlama: 07.09.2017 04:25:00 (TSİ) 

Slovak istatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, 2017 yılı Nisan ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %3,2 oaranında düştü. Bu düşüş madencilik sektöründe kaydedilen %7,4 ve imalat sanayiinde kaydedilen %3,9'luk düşüş  ile elektrik, gaz vb. kaynaklardaki %4,2'lik büyümeden etkilendi.Mevsimsel sanayi çıktısı 2017 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre %11 düştü.

Slovakya'nın dış ticaret fazlası, 2017 yılı Nisan ayının  rakamlarına göre 253,4 milyon € oldu. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre 121,9 milyon € azalış gösterdi. Nisan yında toplam ihracat 5,866 milyar € olup, geçen yıla göre %1,6 oranında düştü. İthalat ise, %0,5 artarak 5,612 milyar € oldu.

2017 yılının ilk dört ayında; dış ticaret fazlası 1,10 milyar € oldu ve bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre 256,9 milyon € daha düştü. Toplam ihracat geçen yıla göre; %7,9 oranında yükselerek 24,368 milyar € oldu, toplam ithalat ise, %9,6 oranında yükselerek 23,263 milyar € oldu.

Dış ticaretinde en fazla artış gösteren ülkeler; Almanya (1,044 milyar €), İngiltere (853,8 milyar €), Fransa (698,2 milyon €), Avusturya (600,9 milyon €), Polonya (577,6 milyon €), İtalya (448,3 milyon €), Çek Cumh. (422,7 milyon €), ABD (323,4 milyon €), İspanya (282 milyon €) ve Hollanda (270,6 milyon €) oldu. Dış ticaretinde en fazla azalma olan ülkeler ise, Çin (1,030 milyar €), G. Kore (974,4 milyon €), Rusya (580,6 milyon €), Tayvan (131,3 milyon €), Japonya (107 milyon €) ve Hindistan (58,5 milyon €) oldu.

Rusya'ya ihracat geçen yıla oranla %43,4 oranında, ABD'ye ihracat %41,1 oranında, İngiltere'ye ihracat %30,5 oranında, Holanda'ya ihracat %28,6 oranında arttı. İthalatında en fazla artış gösteren ülkeler ise; İngiltere (%115,6), Rusya (%48,2) ve Macaristan (%29,7) oldu. 

Kaynak: The Slovak Spectator

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 12.06.2017 03:56:00 (TSİ) 

2017 Dünya Rekabet Yıllığında (Wopld Competitiveness Yearbook) 63 ülke arasında Slovakya  51 inci sırada yer almıştır. Slovakya’nın alt sıralarda yer almasında, yüksek vergi oranları, bürokrasi  ve yolsuzlukla mücadele, kamu kuruluşlarının ilişkileri etkili olmuştur. Bunun yanısıra, sağlık ve eğitim sistemlerindeki iyileştirme çalışmaları da sıralamayı olumlu etkilemiştir.

Kaynak: The Slovak Spectator

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği

.

 

Yayımlama: 01.06.2017 12:07:00 (TSİ) 

Nisan ayı verilerine göre; Slovakya'nın btçe açığı 635,1 milyon € olarak kaydedildi. Bu rakam bir önceki yıla oranla 11 milyon € (%1,7) daha düşük. Kamu harcamaları aynı dönemde 117,3 milyon € (%2,5), kamu gelirleri 106,3 milyon € (%2,6) olarak gerçekleşti. Aynı dönemde geçen yıla göre vergi gelirleri 249,5 milyon € (%7,7), KDV gelirleri 297,5 milyon €, dolaylı vergiler 29 milyon €, stopaj vergisi 5,5 milyon € ve kişisel gelir vergilerinde 1,5 milyon € gelir kaydedildi. Kurumlar vergisi gelirleri ise 89,5 milyon €'ya düştü. Kamu borcuna ilişkin harcamalar 3,2 milyon € (%0,5) olarak gerçekleşti. Slovakya'nın AB bütçes,ne katkısı aynı dönemde bir önceki yıla göre 12,2 milyon €'ya düştü.

Kaynak: The Slovak Spectator

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 03.05.2017 12:17:00 (TSİ) 

Çin menşeili  "Yanfeng Automotive Interiors (YFAI)" şirketi, Slovakya'nın Trencin şehrinde otomotiv üreticilerinin (BMW, Mercedes, Fiat, Ford, Hyundai, Open, Skoda, Suzuki ve Volvo gibi) iç donanım malzemelerinin testlerini gerçekleştirmeyi amaçlayan, 5 milyon € yatırım yaparak  bir teknoloji merkezi açmıştır.

Kaynak: The Slovak Spectator

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 28.04.2017 11:56:00 (TSİ) 

Slovakya Otomotiv Sektörü Derneği'nin verilerine göre; Slovakya'da 2016 yılında 1 043 237 adet otomobil üretildi. Bu rakam bir önceki yılın verilerine göre 5000 adet daha fazla.

Kaynak: The Slovak Spectator

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 28.04.2017 11:25:00 (TSİ) 

2016 yılı son beş yıl içinde, Slovakya'nın bütçe açığının (GSMH'nın %1,68'i) ve kamu borcunun (GSMH'nın %51,94'ü) en düşük olduğu yıl olarak açıklanmıştır.2016 yılı ayrıca işsizlik oranının (%9,48) da en düşük kaydedildiği yıl olmuştur. 2016 yılında GSMH büyüme oranı %3,3 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: The Slovak Spectator

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 26.04.2017 03:56:00 (TSİ) 

Slovak Nitra Invest Şirketi, otomotiv sanayiinde kullanılmak üzere plastik parça ve ekipmanların üretim tesisleri ile toz boya fabrikasının kurulmasına ilişkin olarak, 17 milyon €'luk bir yatırım yapmaya karar vermiştir. Tesis inşaatının 2017 yılın sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir.

Kaynak: The Slovak Spectator

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 26.04.2017 03:49:00 (TSİ) 

Slovakya'da üretilen ilk uçan otomobilin (AeroMobil) resmi olarak tanıtımı Monaco'da yapılmış olup, sınırlı sayıda üretimi yapılan otomobilin fiyatı 1,2 ila 1,5 milyon € arasındadır.

Kaynak: The Slovak Spectator

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği

 

Yayımlama: 24.04.2017 12:28:00 (TSİ) 

Slovakya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı'nın açıklamasına göre; Brezilya'dan ithal edilen bazı et ve et ürünlerinin standardın altında olduğu saptandı. Dünyanın en büyük tavukçuluk ürünü üreticisi BRF ve sığır eti üreticisi JBS'nin ürünlerinin de dahil olduğu sözkonusu ithal ürünlerin Slovakya'da satışı durduruldu.

Kaynak: The Slovak Spectator

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği

 

Yayımlama: 30.03.2017 03:26:00 (TSİ) 
Sayfa 1 / 3ÖncekiSonraki