Yükleniyor...
İçeriğe atla

Bakanlığımız tarafından, Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, 2-3 Nisan 2018 tarihlerinde, Ankara JW Marriot Otel’de “Uluslararası Fuarcılık Çalıştayı” gerçekleştirilecektir.

Türkiye’nin uluslararası fuarcılıkta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olması hedefi doğrultusunda gerçekleştirilecek olan Çalıştaya ülkemizin muhtelif kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, belediyelerden, odalardan ve sektördeki firmalardan 150’nin üzerinde yetkili katılım sağlayacaktır.

Çalıştay sonucunda elde edilecek çıktılar çerçevesinde fuarcılık sektörümüzün uluslararası düzeyde daha rekabetçi bir yapıya kavuşması, ülkemizin küresel bir fuar merkezine dönüşmesi ve sektörün ülke ekonomisine katkısının en üst seviyeye çıkarılması doğrultusunda bir yol haritası belirlenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yayımlama: 30.03.2018 08:25:00 (TSİ) 

Sözlü Sınav sonuçlarını görmek için tıklayınız.

ÖNEMLİ UYARI: Adayların sınav sonucunun başarılı olması kesin olarak atanmaya hak kazanıldığı anlamına gelmemektedir. Atamalara ilişkin nihai değerlendirme 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükümleri çerçevesinde anılan Kanun’un 98 inci maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla yapılacaktır.

Yayımlama: 29.03.2018 05:26:00 (TSİ) 

Bakanlığımızda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavına İlişkin Duyuru için tıklayınız.

Yayımlama: 13.03.2018 10:55:00 (TSİ) 

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı için sözlü-uygulamalı mülakat sınavı 27-28 Şubat 2018 tarihlerinde Bakanlığımız ana hizmet binasının 26. katında bulunan Eğitim Salonunda gerçekleştirilecektir. 

Sınava katılacak adayların sınav günü en geç saat 10.00’da belirtilen yerde hazır bulunmaları gerekmekte olup, geç gelen adaylar hiçbir şekilde sınava alınmayacaklardır. 

Adaylar mülakat sınavına gelirken yanlarında kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlilik cüzdanı veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi katılımcıların e-posta adreslerine iletilecektir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Ekonomi Bakanlığı 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Yayımlama: 09.02.2018 11:01:00 (TSİ) 

e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020)  ile ilgili 31/1/2018 Tarihli ve 2018/1 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 6 Şubat 2018 tarih ve 30324 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Görmek için tıklayınız.

Yayımlama: 06.02.2018 10:59:00 (TSİ) 

29 Ocak -2 Şubat 2018 tarihleri arasında Bakanlığımızca düzenlenecek olan Bilgilendirme Seminerine katılmaya hak kazanan öğrencilerin listesini görmek için tıklayınız.

Yayımlama: 24.01.2018 11:39:00 (TSİ) 

 

Girdi Tedarik Stratejisi Eylem Planı (2017-2019) Yüksek Planlama Kurulu’nun 29/12/2017 tarih ve 2017/54 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Eylem planını görmek için tıklayınız. 

 

 

Yayımlama: 10.01.2018 03:46:00 (TSİ) 

Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Duyurusuna Ulaşmak İçin Tıklayınız. 


Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvurusu İçin Tıklayınız.

Yayımlama: 14.12.2017 11:25:00 (TSİ) 

Lusaka Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Malavi Doğal Kaynaklar, Enerji ve Madencilik Bakanlığı referansıyla Lusaka Ticaret Müşavirliğimizle irtibata geçen Malavili bir danışmanlık firmasından intikal eden ihale belgesinde; Malavi Enerji Düzenleme Kuruluşu tarafından düzenlenen bir ihalede toplam 1582 adet “sabit elektronik yakıt sensörü” alımı yapılacağı ve bu alım için gerekli bütçenin mevcut olduğu belirtilmektedir.

 

İhaleye son katılım tarihi 30 Kasım 2017 olarak belirtilmektedir. İhale hakkında detaylı bilgi ve destek için, ihaleyi Lusaka Ticaret Müşavirliğimize bildiren Sn. Rose Mtisunge Chapola (rmchapola@googlemail.com; Cep: + 265 996 196 142; + 44 795 6877 232; Afro Trade Services and Energy Limited, CEO) ile de irtibata geçilmesinde fayda görülmektedir.

Yayımlama: 27.11.2017 03:11:00 (TSİ) 

7 Aralık 2017 tarihinde Ankara'da Altıncı Ulusal Verimlilik Kongresi gerçekleştirilecektir. 

Kongrede sanayinin geleceği, kaynak verimliliği potansiyeli, akıllı tarım uygulamaları, mikro veriler ışığında firma dinamikleri, firma düzeyinde verimlilik artışının kaynakları, işgücünün geleceği gibi konu başlıklarında güncel çalışma bulguları, görüşler ve iyi uygulama örnekleri paylaşılacaktır. 

Altıncı Ulusal Verimlilik Kongresi ücretsizdir ve ön kayıt gerektirmeksizin genel katılıma açıktır. 

Bahse konu Kongreye ilişkin Program ve diğer ayrıntılı bilgiler için lütfen tıklayınız

Yayımlama: 20.11.2017 02:06:00 (TSİ) 

Bakanlığımız tarafından “Ticaret Politikası Savunma Araçları” çerçevesinde hâlihazırda yürürlükte olan “Korunma Önlemi” veya “ Dampinge/Sübvansiyona Karşı Önlem”lerin yerli üreticilerimiz üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla bir anket çalışması yapılmaktadır.

 

Söz konusu “Damping ve Korunma Önlemleri Değerlendirme Anketi”ne ve detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Yayımlama: 11.08.2017 03:28:00 (TSİ) 

2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'na ulaşmak için tıklayınız

Yayımlama: 31.07.2017 08:26:00 (TSİ) 

Şartname için tıklayınız.

Teklif Mektubu için tıklayınız.

Yetki Belgesi için tıklayınız.

Personel Sayıları ve Ödemeler Tablosu için tıklayınız.

 

Yayımlama: 23.06.2017 10:38:00 (TSİ) 
03-07 Temmuz 2017 tarihleri arasında Bakanlığımızca düzenlenecek olan Bilgilendirme Seminerine katılmaya hak kazanan öğrencilerin listesini görmek için tıklayınız.
Yayımlama: 21.06.2017 11:17:00 (TSİ) 

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki yatırımlarını tespit amacıyla Ekonomi Bakanlığı tarafından 17 Nisan – 23 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Yurtdışı Yatırım Anketi” sonuçları, TCMB tarafından 16/06/2017 tarihi itibariyle açıklanan Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) ile verileriyle eşzamanlı olarak ilan edilmiştir.

Sonuçlarından UYP kapsamında yararlanılan söz konusu ankete 2017 yılında 1.602 yatırımcı katılmıştır.

Yurtdışı Yatırım Anketi sonucunda, yurtdışındaki Türk yatırımlarında istihdam edilen personel sayısı, 13.000’i Türk, 168.500’i yabancı, toplam 181.500 kişi, yatırımların toplam ciro büyüklüğü 43,9 milyar ABD doları olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, anılan yatırımların Türkiye ile 2016 yılındaki ticareti 9,9 milyar ABD doları, Türkiye’den ithalatı ise 5,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Sözkonusu Anket sonuçlarına ydy.ekonomi.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. 

Yayımlama: 16.06.2017 03:01:00 (TSİ) 

Bakanlığımız tarafından ilk defa 2016’da yapılan ve dünyadaki örnekleri gibi “katılımı zorunlu” olan“Yurtdışı Doğrudan Yatırım Anketi” aracılığıyla, bu yıl da ydy.ekonomi.gov.tralan adı sistem üzerinden kullanıma açılmıştır.

Söz konusu ankete sadece yurtdışında yatırımı olan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişilerin katılımı zorunludur.

Bu çerçevede, yurtdışındaki doğrudan ve dolaylı tüm yatırımlarına ilişkin bilgilerin ydy.ekonomi.gov.tr adresindensisteme girilmesi gereken son tarih 23 Mayıs 2017 Salı günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Çalışma süresince sistem sürekli açık kalacaktır. 

Kullanıcıların anket modülüne girişleri öncesinde kullanım kılavuzunu okumaları tavsiye olunur. 

İşbirliğiniz için teşekkürler.

Yayımlama: 10.05.2017 06:11:00 (TSİ) 
06-10 Şubat 2017 tarihleri arasında Bakanlığımızca düzenlenecek olan Bilgilendirme Seminerine katılmaya hak kazanan öğrencilerin listesini görmek için tıklayınız.
Yayımlama: 02.02.2017 01:40:00 (TSİ) 

Hazineye İntikal Eden Üst Yapıların Tahsisi ile ilgili duyuru ve ekine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Duyuru

Duyuru Eki

Yayımlama: 10.01.2017 04:15:00 (TSİ) 

Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Kurumu tarafından adı geçen ülkeye gıda ürünleri ithalatına ilişkin gümrük işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını teminen Elektronik Hizmet Uygulamasına başlandığı ve "http://www.sfda.gov.sa/en/food/about/administration/management_food/Pages/EDOIFC-ES.aspx" internet adresinden ihracatçıların kayıt yaptırabileceği ifade edilmektedir.

Kaynak: Dış İşleri Bakanlığı

Yayımlama: 02.09.2016 02:34:00 (TSİ) 

15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde yaşanan menfur darbe girişimi sonrasında ilan edilen olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde ülkemizde kurulu uluslararası sermayeli firmaların faaliyetlerine sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak ve herhangi bir aksaklık veya sorun yaşanmasını engellemek üzere Bakanlığımız bünyesinde bir “Danışma Hattı” oluşturulmuştur.  

Söz konusu süreçte faaliyetlerinde sorun yaşayan uluslararası sermayeli firmalar sorunlarını aktarmak, danışmak ve bilgi almak üzere “Danışma Hattı”nı doğrudan arayabilirler. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ekonomi Bakanlığı
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
İrtibat Numaraları:

+ 90 0312 204 83 64 / 204 84 46/ 204 86 05
+ 90 530 176 83 98
e-mail: udydanisma@ekonomi.gov.tr

Yayımlama: 27.07.2016 05:28:00 (TSİ) 
Sayfa 1 / 4ÖncekiSonraki