Yükleniyor...
İçeriğe atla

Lusaka Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Malavi Doğal Kaynaklar, Enerji ve Madencilik Bakanlığı referansıyla Lusaka Ticaret Müşavirliğimizle irtibata geçen Malavili bir danışmanlık firmasından intikal eden ihale belgesinde; Malavi Enerji Düzenleme Kuruluşu tarafından düzenlenen bir ihalede toplam 1582 adet “sabit elektronik yakıt sensörü” alımı yapılacağı ve bu alım için gerekli bütçenin mevcut olduğu belirtilmektedir.

 

İhaleye son katılım tarihi 30 Kasım 2017 olarak belirtilmektedir. İhale hakkında detaylı bilgi ve destek için, ihaleyi Lusaka Ticaret Müşavirliğimize bildiren Sn. Rose Mtisunge Chapola (rmchapola@googlemail.com; Cep: + 265 996 196 142; + 44 795 6877 232; Afro Trade Services and Energy Limited, CEO) ile de irtibata geçilmesinde fayda görülmektedir.

Yayımlama: 27.11.2017 03:11:00 (TSİ) 

7 Aralık 2017 tarihinde Ankara'da Altıncı Ulusal Verimlilik Kongresi gerçekleştirilecektir. 

Kongrede sanayinin geleceği, kaynak verimliliği potansiyeli, akıllı tarım uygulamaları, mikro veriler ışığında firma dinamikleri, firma düzeyinde verimlilik artışının kaynakları, işgücünün geleceği gibi konu başlıklarında güncel çalışma bulguları, görüşler ve iyi uygulama örnekleri paylaşılacaktır. 

Altıncı Ulusal Verimlilik Kongresi ücretsizdir ve ön kayıt gerektirmeksizin genel katılıma açıktır. 

Bahse konu Kongreye ilişkin Program ve diğer ayrıntılı bilgiler için lütfen tıklayınız

Yayımlama: 20.11.2017 02:06:00 (TSİ) 

Bakanlığımız tarafından “Ticaret Politikası Savunma Araçları” çerçevesinde hâlihazırda yürürlükte olan “Korunma Önlemi” veya “ Dampinge/Sübvansiyona Karşı Önlem”lerin yerli üreticilerimiz üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla bir anket çalışması yapılmaktadır.

 

Söz konusu “Damping ve Korunma Önlemleri Değerlendirme Anketi”ne ve detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Yayımlama: 11.08.2017 03:28:00 (TSİ) 

2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'na ulaşmak için tıklayınız

Yayımlama: 31.07.2017 08:26:00 (TSİ) 

Şartname için tıklayınız.

Teklif Mektubu için tıklayınız.

Yetki Belgesi için tıklayınız.

Personel Sayıları ve Ödemeler Tablosu için tıklayınız.

 

Yayımlama: 23.06.2017 10:38:00 (TSİ) 
03-07 Temmuz 2017 tarihleri arasında Bakanlığımızca düzenlenecek olan Bilgilendirme Seminerine katılmaya hak kazanan öğrencilerin listesini görmek için tıklayınız.
Yayımlama: 21.06.2017 11:17:00 (TSİ) 

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki yatırımlarını tespit amacıyla Ekonomi Bakanlığı tarafından 17 Nisan – 23 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Yurtdışı Yatırım Anketi” sonuçları, TCMB tarafından 16/06/2017 tarihi itibariyle açıklanan Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) ile verileriyle eşzamanlı olarak ilan edilmiştir.

Sonuçlarından UYP kapsamında yararlanılan söz konusu ankete 2017 yılında 1.602 yatırımcı katılmıştır.

Yurtdışı Yatırım Anketi sonucunda, yurtdışındaki Türk yatırımlarında istihdam edilen personel sayısı, 13.000’i Türk, 168.500’i yabancı, toplam 181.500 kişi, yatırımların toplam ciro büyüklüğü 43,9 milyar ABD doları olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, anılan yatırımların Türkiye ile 2016 yılındaki ticareti 9,9 milyar ABD doları, Türkiye’den ithalatı ise 5,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Sözkonusu Anket sonuçlarına ydy.ekonomi.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. 

Yayımlama: 16.06.2017 03:01:00 (TSİ) 

Bakanlığımız tarafından ilk defa 2016’da yapılan ve dünyadaki örnekleri gibi “katılımı zorunlu” olan“Yurtdışı Doğrudan Yatırım Anketi” aracılığıyla, bu yıl da ydy.ekonomi.gov.tralan adı sistem üzerinden kullanıma açılmıştır.

Söz konusu ankete sadece yurtdışında yatırımı olan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişilerin katılımı zorunludur.

Bu çerçevede, yurtdışındaki doğrudan ve dolaylı tüm yatırımlarına ilişkin bilgilerin ydy.ekonomi.gov.tr adresindensisteme girilmesi gereken son tarih 23 Mayıs 2017 Salı günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Çalışma süresince sistem sürekli açık kalacaktır. 

Kullanıcıların anket modülüne girişleri öncesinde kullanım kılavuzunu okumaları tavsiye olunur. 

İşbirliğiniz için teşekkürler.

Yayımlama: 10.05.2017 06:11:00 (TSİ) 
06-10 Şubat 2017 tarihleri arasında Bakanlığımızca düzenlenecek olan Bilgilendirme Seminerine katılmaya hak kazanan öğrencilerin listesini görmek için tıklayınız.
Yayımlama: 02.02.2017 01:40:00 (TSİ) 

Hazineye İntikal Eden Üst Yapıların Tahsisi ile ilgili duyuru ve ekine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Duyuru

Duyuru Eki

Yayımlama: 10.01.2017 04:15:00 (TSİ) 

Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Kurumu tarafından adı geçen ülkeye gıda ürünleri ithalatına ilişkin gümrük işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını teminen Elektronik Hizmet Uygulamasına başlandığı ve "http://www.sfda.gov.sa/en/food/about/administration/management_food/Pages/EDOIFC-ES.aspx" internet adresinden ihracatçıların kayıt yaptırabileceği ifade edilmektedir.

Kaynak: Dış İşleri Bakanlığı

Yayımlama: 02.09.2016 02:34:00 (TSİ) 

15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde yaşanan menfur darbe girişimi sonrasında ilan edilen olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde ülkemizde kurulu uluslararası sermayeli firmaların faaliyetlerine sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak ve herhangi bir aksaklık veya sorun yaşanmasını engellemek üzere Bakanlığımız bünyesinde bir “Danışma Hattı” oluşturulmuştur.  

Söz konusu süreçte faaliyetlerinde sorun yaşayan uluslararası sermayeli firmalar sorunlarını aktarmak, danışmak ve bilgi almak üzere “Danışma Hattı”nı doğrudan arayabilirler. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ekonomi Bakanlığı
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
İrtibat Numaraları:

+ 90 0312 204 83 64 / 204 84 46/ 204 86 05
+ 90 530 176 83 98
e-mail: udydanisma@ekonomi.gov.tr

Yayımlama: 27.07.2016 05:28:00 (TSİ) 
  • 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi
  • 2008/2 sayılı ”Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi
  • 2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

 

Yayımlama: 15.06.2016 05:38:00 (TSİ) 

20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Gümrük Hizmetlerinin elektronik ortamda sunulmasına imkân veren Tek Pencere Sistemi uygulamasına geçilmiştir.  

Bu çerçevede, 02 Mayıs 2016 tarihinden itibaren 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi eki yurt dışından temin edilecek (ithal) makine ve teçhizat listelerine ilişkin başvurular yatırımcı tarafından “e-başvuru” sistemi üzerinden yapılacak olup, Bakanlığımız tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde onaylanacak listeler Tek Pencere Sistemi kapsamına alınacaktır. 

Bu itibarla, yukarıda belirtilen tarihten itibaren yapılacak olan yeni yatırım teşvik belgesi başvuruları kapsamı ithal makine ve teçhizat listelerine ilişkin bütün iş ve işlemler, yürürlükte olan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Tebliğ hükümleri ile Tek Pencere Sistemi usul ve işleyişine uygun olarak elektronik ortamda gerçekleşecektir.

Yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listelerini Tek Pencere Sistemine kaydedecek yatırımcıların öncelikle Gümrük Müdürlüklerinden kullanıcı kodu ve şifre temin etmeleri zorunlu olup, listelerin Tek Pencere Sistemine kaydedilmesini müteakip anılan sistem tarafından üretilen başvuru numarası ve liste çıktısının yatırım teşvik belgesi müracaat dosyası ile birlikte Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

Yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi uygun görülen yatırım projeleri kapsamındaki ithal makine ve teçhizat listelerine ilişkin ileriki aşamalarda yapılacak muhtelif müracaatlar da (liste değişikliği, devir, satış, ihraç vb) yine Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılacak ve başvuru numarası Bakanlığımıza bildirilecektir. Anılan tarihten önce yapılan başvurulara istinaden düzenlenmiş olan Yatırım Teşvik Belgeleri eki ithal makine ve teçhizat listeleri bu uygulama kapsamında yer almayacaktır.

Söz konusu uygulamaya ilişkin Bakanlığımız ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının duyurularının yakından takip edilmesinde yarar görülmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Yayımlama: 28.04.2016 09:59:00 (TSİ) 
Ankete ulaşmak için tıklayınız.
Yayımlama: 18.03.2016 09:37:00 (TSİ) 
Ankete ulaşmak için tıklayınız.
Yayımlama: 25.01.2016 04:56:00 (TSİ) 
Mersin Serbest Bölgesinde Hazineye intikal etmiş olan üst yapılar "Serbest Bölgelerdeki Üstyapı ve Taşınmazların Tahsisi, Devri, Satışı ve Talebe Uygun Olmayan Taşınmazlara" ilişkin 2012/3 sayılı Genelge Duyurusu ve Eki (2 Sayfa)
Yayımlama: 15.01.2016 09:49:00 (TSİ) 

Dış Ticaret Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınav Duyurusu için tıklayınız.

Dış Ticaret Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınav Başvurusu için tıklayınız.

 

Yayımlama: 03.09.2015 02:28:00 (TSİ) 
29 Haziran - 03 Temmuz 2015 tarihleri arasında Bakanlığımızca düzenlenecek olan Bilgilendirme Seminerine katılmaya hak kazanan öğrencilerin listesini görmek için tıklayınız.
Yayımlama: 24.06.2015 09:56:00 (TSİ) 

“Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri Desteği” başvurularına yönelik detaylı bilgiyi de içeren  2008/2 sayılı Tasarımın Desteklenmesi Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarına ait Genelge değişikliği 12/03/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Mezkur Genelgeye web sitemizin İhracat Destekleri bölümünden ulaşılabilir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yayımlama: 13.03.2015 03:59:00 (TSİ) 
Sayfa 1 / 3ÖncekiSonraki