Yükleniyor...
İçeriğe atla

Ticari Ekonomik Anlaşmalar 

Ticaret ve Ekonomi Anlaşmaları

Girişimcilerimize  ve firmalarımıza güvenli bir çalışma ortamı sağlamak üzere, Türkiye tarafından birçok ülke ile ticari ve ekonomik konulara matuf birçok konuda ikili düzeyde yabancı ülkeler ile muhtelif anlaşmalar imzalanabilmektedir. 


Bu anlaşmalar arasında Bakanlığımız tarafından müzakere edilen, sonuçlandırılan ve uygulaması takip edilen ticari ve ekonomik işbirliği ile yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması ve Maliye Bakanlığı tarafından sonuçlandırılan ve uygulanan çifte vergilendirmenin önlenmesi alanındaki anlaşmalar aracılığıyla birçok ülke ile yürüttüğümüz ticari ve ekonomik ilişkilerin hukuki zemini ve çerçevesi oluşturmaktadır. 


Böylece işadamlarımıza uygun bir ticaret ve yatırım ortamı yaratılması hedeflenmekte, ihtiyaç olması halinde yabancı ülkelerde karşılaşabilecekleri sorunların ilgili ülke yetkilileri ve kurumları nezdinde şeffaf ve adil bir düzen içinde takip edebilecekleri ve çözüm arayabilecekleri bir çalışma ortamı yaratılması hedeflenmektedir. 


Türkiye’nin ticari ve ekonomik işbirliği, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması ile çifte vergilendirmenin önlenmesi alanındaki anlaşmalar aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşılabilir.