Yükleniyor...
İçeriğe atla
 

Sektörler

Tarım ve Hayvancılık

Ülkenin tarım ve hayvancılık sektörü oldukça küçük bir yapı sergilemektedir. İşgücünün sadece % 2,8’lik bir oranı tarım alanında istihdam edilmektedir. Bunun yanında tarım ve gıda sanayi sektörü ülke milli gelirinin % 3’lük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu sektördeki en önemli ticari ortağı ise yine bir AB ülkesi olan Çek Cumhuriyeti’dir.

Ülkede üretilen başlıca tarım ürünleri, tahıl ( buğday, mısır ve arpa), yağlı tohumlar, patates, şekerpancarı, meyve ve sebzelerdir. Hayvancılık sektörüyle ilgili olarak da kümes hayvancılığı, sığır ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği gibi sektörler ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır.

Slovakya, AB’ye üyelik başvurusu sırasında tarım faaliyetlerine ilişkin olarak üye ülkelerle uyum sağlama amacıyla birtakım politikalarda düzenlemelere gitmiş ve bu süreçte oluşturulan bir Ulusal Program’ı uygulamaya çalışmıştır. Bu program dahilinde tarımda özelleştirme politikası hemen her sektöre uygulanmış ve 1997 yılına gelindiğinde tarımsal araziler, tarımsal ürün pazarlama süreçleri ve tarım ürünleri üretmeye dönük sanayiler bu dönemde yeniden düzenlenmiş, büyük devlet arazileri ve işletmeleri daha küçük özel işletmeler haline getirilmiştir.

Sanayi

Slovakya’nın endüstriyel yapısı genel anlamda 20. yy’ın ikinci yarısından itibaren gelişme göstermiştir. Ağır sanayi genel olarak kömür madenciliği, makine üretimi ve çelik sektörlerine yönelik gelişmekle birlikte bu bölgenin eski Çekoslovakya’nın batı bölümlerine kıyasla askeri tehdide daha az açık bir nitelik göstermesi sebebiyle temelde stratejik amaçlarla oluşturulmuştur. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte ağır sanayinin önemi de giderek azalmıştır. 1990’larda sanayi sektörü ülke milli gelirinin % 49’unu oluştururken 2010’lu yıllara gelindiğinde bu oran % 35,6’lara düşmüştür. 

Geçmişten gelen vasıflı işgücünün varlığı sayesinde büyüme potansiyeli taşıyan mevcut sektörlerden en önemlileri otomotiv, elektronik, mekanik mühendislik, kimyevi maddeler, bilgi teknolojileridir. Özellikle otomotiv sektörü son dönemde Volkswagen (Bratislava), Peugeot (Trnava) ve Kia Motors (?ilina Plant, ?ilina) gibi önemli işletmelerin yaptığı yatırımlar sayesinde ciddi gelişmeler göstermiştir. Ülkede mevcut diğer büyük işletmeler US Steel (metalürji), Slovnaft (petrol endüstrisi), Samsung Electronics (electronik sektörü), Sony (electronik sektörü), Mondi Business Paper (kağıt sanayii), Hydro Aluminium (aluminyum üretimi), and Whirlpool Corporation.

Otomotiv Sektörü

Slovakya mevcut üretim kapasitesi, ülkeye yapılan yatırım miktarı ve sektörün gelişmişlik düzeyi bakımından gerek Avrupa Birliği ülkeleri arasında gerekse dünyadaki diğer rakipleriyle kıyaslandığında çok önemli bir ülke konumundadır.

 

Otomotiv sanayi, 1990 ve 2000’lerde dünyanın üç ana otomobil üreticisinin ülkeye yaptığı yatırımlar sonrasında ülkenin ekonomik büyümesinde önemli bir itici güç haline gelmiştir. Otomotiv sanayi büyümeye özellikle ihracat ile katkıda bulunmaktadır. Otomotiv sanayi ülkenin toplam sanayi üretiminde % 30 paya sahiptir.

 

Sektörün üretiminin % 98’i başta AB pazarları olmak üzere dünyaya ihraç edilmektedir. AB pazarlarındaki daralmadan etkilenen sektör, 2014 yılında 7 yıldan sonra ilk yıllık büyümesini kaydetmiştir.

 

Üretim

 

Slovakya dünya otomotiv üretiminde 18. sıradadır. Bu başarı, özellikle 2000’lerin ortalarından itibaren yabancı yatırımcılar tarafından ülkede kurulan üretim tesisleri sayesinde olmuştur. Binek otomobili üretiminde ülke dünya sıralamasında 15.’dir.

 

Ülkede başlıca üç otomobil üreticisi şirket faaliyet göstermektedir. Bunlar;  başkent Bratislava’da bulunan Volkswagen, ülkenin kuzeyindeki Zilina kentinde bulunan Kia Motors ve Bratislava yakınlarındaki Trnava kentinde bulunan PSA Peugeot Citroën’dir. Volkswagen komünizmin yıkılmasından kısa bir süre sonra sektöre ilk giren yatırımcı olmuştur. Kia ve PSA Peugeot Citroën ise 2000’li yıllarda Slovakya’nın AB ve sonrasında Avro’ya katılımı ile birlikte ülkeye yatırımda bulunmuştur. Sektörün üretimi 2013 yılında bir önceki yıla göre % 8 artarak 975.000 adet olmuştur. Bu rakam tarihi yükseklikte bir üretim rakamı olmuştur. 2014 yılında sektörün üretimi Avro bölgesinde ve Rusya’da büyümede gözlenen yavaşlama nedeni ile olumsuz etkilenmiştir. Ancak aynı zamanda kapasite kısıtları ve yeni üretilecek modeller için sanayinin yeniden donatımı nedeni ile fabrikaların üretimlerini durdurması da 2014 yılında üretim daralmasının bir diğer nedenidir. 2015 yılınnda üretimin yeniden artması beklenmektedir.

 

Volkswagen üretim tesislerinde Polo, Golf, Touareg modellerinin yanı sıra Skoda Citigo, Audi Q7, Porche Cayenne ve Seat markaları üretilmektedir. Volkswagen SUV hattını genişletmekte ve artan talebi karşılamak için üretim kapasitesini artırmaktadır. Üretimi, 2013 yılında 148.000 birime düşmüştür. 2014 yılı için üretimin yeniden düşerek 382.000 olduğu tahmin edilmektedir.

 

Volkwagen binek otomobil üretiminin % 98’ini başta AB ülkeleri olmak üzere ABD, Japonya ve Çin’e ihraç etmektedir. Özellikle Slovak yapımı Volkswagen SUV araçların Çin’de çok revaçta olması nedeni ile Çin’in Slovakya’nın ihracatından aldığı pay 2007’de % 2,8’den 2013’te % 11,4’e çıkmıştır.

Kia 2010 yılından bu yana üretimini hızla artırmaktadır. Sportage ve Venga modelleri üç vardiyalı bir üretim planlaması ile üretilmektedir. 2014 yılında üretim 2013’e kıyasla % 3,5 artarak 332.720 birim olmuştur.

Kia’nın üretiminin önemli bir kısmı (2013’te % 22’si, 2014’te % 18,’i) Rusya’ya ihraç edilmektedir. Kia otomobillerini Rusya’ya yarı monte edilmiş şekilde ihraç etmekte ve son montaj Rusya fabrikasında gerçekleştirilmektedir. Rusya’ya ihracat Rus ekonomisindeki daralma ve Ruble’nin değer kaybı nedeni ile olumsuz etkilenmiş ve % 15 küçülmüştür. Kia’nın diğer ihraç pazarları ve ihracatındaki 2014 yılı payları şöyledir: İngiltere (% 13), Almanya (% 9), İspanya (% 6) ve İtalya (% 6).

PSA Peugeot Citroën fabrikası ise üç ana model olan Citroën C3 Picasso ve Peugeot 207 ve 208 üretimi gerçekleştirmekte olup, başta Almanya, Fransa ve İtalya’ya ihraç etmektedir. 2014 yılında Rusya ihracattan yalnıca % 3,6 pay almıştır. Firmanın üretimi 2014 yılında  255.176 birim olmuştur. Bu rakam, 2013 yılına kıyasla % 2,7 artış anlamına gelmektedir.

Ülkedeki üreticilerin üretim karmasını kapasite artırımları beraberinde daha da çeşitlendirmesi beklenmektedir. Bu da kısa ve orta vadede ülkede yeni iş imkanları oluşacağı anlamına gelmektedir. Pazara Emerson (ABD), Çinli ve Japon firmalar gibi yeni yatırımcıların girmesi ile birlikte önümüzdeki 5 yılda üretim karması özellikle yan sanayi ve lojistik anlamında çeşitlenecektir.

Slovakya’nın otomotiv sektörüne yönelik avantajlarından en önemlisi coğrafi özellikleri ve diğer ülkelerdeki otomotiv birimlerine olan yakınlığıdır. Ülke otomotiv yedek parça ve yan ürünler sektörleri bakımında da AB üyesi olmanın avantajlarını kullanmaktadır. Otomobil güvenlik ekipmanları, araç bakım ürünleri, üretim sonrası ürünler bakımından da Slovakya önemli bir üretici konumundadır.

Madencilik

Ülkenin yer altı kaynakları bakımından en önemli zenginlikleri bakır, kurşun, manganez, demir ve linyittir. Sovyet sisteminin çöküşünden sonra Slovakya’da madencilik sektörü eski önemini kaybetmiş birçok yer altı kaynağının verimsiz olduğu ve mineral pazarlarında rekabet edemeceği belirlenmiştir. İlerleyen süreçte ağır sanayiye önem verildiği dönemde madencilik sektörü ciddi yatırım almıştır.

İmalat sektöründe de seramik, kimyasal ürünler, makine sektörü, petrol ürünleri, çelik gibi sektörler madencilik bakımından önem taşımaya devam etmektedir.

Turizm

Slovakya sahip olduğu coğrafi konum itibariyle Avrupa’nın ortasında önemli bir kavşak noktasında bulunmakta, Avrasya ile Batı Avrupa’yı bağlayan ulaşım yolları üzerinde yer alması bağlamında gerek ticari gerekse de turizm açısından bölge için önem taşımaktadır. Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Ukrayna ile oluşturduğu sınırların haricinde pek çok yerden turist çeken bir özellik gösteren ülke bu sektör bakımından son dönemde önemli bir büyüme kaydetmiş ve milli gelirinin önemli bir bölümünde turizm sektörü sayesinde artış yaşamıştır.

Sahip olduğu doğal güzellikler, turistik kompleksler ve önemli çekim merkezleri dışında 9 milli park, 14 korunmuş bölge, 12.000 km uzunluğunda yürüyüş yolu, 180 kale ve harabe, UNESCO Dünya Mirası mekanları, 350 kayak merkezi ve golf sahaları ile ciddi oranda turist çekmektedir. Sahip olduğu iklim şartları ve doğal kaynaklar, sektörün ülke ekonomisinde önemli bir yer edinmesini sağlamıştır.

2014 yılında ülke 6,2 milyon turist tarafından ziyaret edilmiştir. Ülkeyi ziyaret eden turist sayısının 2019 yılında 7 milyona ulaşması beklenmektedir. Ziyaretçilerin çoğu komşu ülkelerden gelmektedir. 2014 yılında % 29 pay ile Çek Cumhuriyeti birinci sırada gelmektedir. Polonya, Almanya, Ukrayna, Avusturya, Macaristan ve Rusya diğer önemli pazarlardır. Bratislava ve Kosice en fazla ziyaret edilen kentlerdir.

Slovakya ile Türkiye arasında 25 Mart 2002 yılında imzalanmış bir “Turizm İşbirliği Anlaşması” bulunmaktadır.

Söz konusu Anlaşma ile taraflar;

 

  • karşılıklı turist ziyaretinin teşviki için aktif işbirliğinin sürdürülmesi,
  • seyahat formalitelerinin kolaylaştırılması,
  • turizm alanında uzman ve danışman değişiminin teşvik edilmesi,
  • turizm kuruluşları arasındaki işbirliğinin kolaylaştırılması,
  • turizm eğitimi hususunda işbirliğinin teşvik edilmesi,

 

konularında mutabakata varmışlardır.

Ulaştırma ve Telekomünikasyon Altyapısı

Slovakya'da karayollarının toplam uzunluğu 54.869 km'dir. Slovakya’da altyapı ve karayolu inşa ve modernleştirme süreci halen devam etmektedir.

 

Ülkenin demiryolu ağı değerlendirildiğinde ise düzenli modernleştirme çalışmaları ve MOTIS2 ağının oluşturulma çalışmalarının yanı sıra Ulaştırma Bakanları Pan-European Konferansı tarafından Trans-Avrupa koridoruna dahil edilen üç önemli koridor ülke sınırlarından geçmekte olduğu görülmektedir. (Berlin-Prag-Bratislava-Lvov-Zilina-Gdansk) Slovakya’da demiryolu ağında toplam yolcu taşıma yükü 31.995 bin km’ye kargo taşıma yükü ise 12.962 bin km’ye ulaşmıştır.

 

Ülkede Bratislava, Poprad, Kosice ve Zilina başta olmak üzere 4 büyük havaalanı bulunmakta bunlardan Bratislava ve Kosice temel ulaşım noktaları olarak başı çekmektedir.

 

Slovakya’da mobil iletişim 2000’li yıllarla birlikte hızla artmıştır. Mobil abone sayısı 2000 yılında 1,1 milyon iken, 2013 yılında 6,7 milyona yükselmiştir.

 

Ülkedeki en büyük mobil iletişim sağlayıcısı France Telecom’un sahibi olduğu Orange’dır. Pazardaki payı % 40’tır. Pazardaki ikinci büyük operatör ise Slovak Telekom kontrolündeki T-Mobile’dır. Şirketin pazar payı ise yaklaşık % 40’tır. Pazarda % 20’nin altında paya sahip olan O2 Slovakya ise 3. büyük operatördür.  Söz konusu üç şirket de büyük kentlerde 4G hizmet sağlamaya başlamıştır.

 

Tüketicilerin mobil iletişim teknolojilerine yönelmesi beraberinde sabit hat kullanımı giderek azalmıştır. 2000 yılında 1,7 milyon olan sabit hat abonesi sayısı, 2013 yılında 700.000’e gerilemiştir. 2018 yılında abone sayısının 600.000’nin altına düşmesi beklenmektedir. Slovak Telekom pazara hakim durumdadır. Şirketin % 51 hissesi Deutche Telekom’un, % 49 hissesi ise devlet elinde iken, 2015 yılı Mayıs ayında Deutche Telekom’a % 49’luk devlet hissesinin satışı gerçekleşmiştir.

2014 yılı itibarı ile ülkedeki internet kullanıcılarının sayısı tahmini olarak 4,4 milyondur. Bu rakamın 2018 yılında 5,5 milyona çıkması beklenmektedir.

Enerji

Slovakya’nın enerji politikası 2014 yılı Ekim ayında AB hedefleri çerçevesinde revize edilerek yeniden yazılmıştır. “Avrupa Stratejisi”ne göre ülkenin enerji tüketiminin % 20’si 2020 yılına dek yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmalıdır. Ancak bu hedef gerçekleştirilebilir görünmemektedir. Hükümetin % 14 hedefinin ise başarıya ulaşması beklenmektedir. AB hedeflerine göre bu oranın 2030 yılında ise % 27’ye yükseltilmesi gerekmektedir.

 

Ülkede dört adet aktif nükleer reaktör bulunmaktadır. Bunlardan ikisi Bohunice, diğer ikisi ise Mochovce’dedir. Ülkenin elektrik üretiminin % 54’ünü söz konusu reaktörler karşılamaktadır. Elektrik üretiminin geri kalanı fosil yakıtlardan ve hidroelektrik istasyonlardan karşılanmaktadır. Mochovce’de yeni iki reaktör daha açılması planlanmakta olup, bu kapsamda 3,8 milyar Avroluk bir bütçe 2014 yılı Nisan ayında hükümet tarafından onaylanmıştır. Bohunice’de de yeni bir reaktör daha inşa edilmesi planlanmaktadır.

 

Petrol ve Gaz

 

Talep

 

Petrole olan talep son 10 yılda sabit kalmıştır. 2014 yılında tüketimin 3.306 kiloton olduğu tahmin edilmektedir. Petrol tüketiminin 2020 yılına kadar vasat bir hızla büyüyerek 3.419 kilotona ulaşması beklenmektedir.

 

2014 yılında petrol ürünlerinin toplam enerji tüketimi içindeki payı % 20’nin biraz üzerindedir. Söz konusu oranın 2020 yılına kadar % 2 düşmesi beklenmektedir.

Doğal gaza olan talep uluslararası standartlara göre düşük olmakla birlikte toplam enerji karması içinde hala baskın durumdadır. 2014’te doğal gazın toplam enerji tüketimi içindeki payı tahmini olarak % 24’tür. Bu oranın 2020 yılında % 23’ün altına gerilemesi beklenmektedir.

Arz

Petrol

Slovakya net petrol ithalatçısı bir ülkedir. Ülkedeki talebin büyük kısmı Rusya’dan ithalat yolu ile karşılanmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre ülkenin toplam petrol talebi 83.000 varil/gün’dür.

Ülkedeki ana rafineri başkent Bratislava’da bulunan Slovnaft’tır. Slovnaft, Macar petrol ve gaz şirketi MOL tarafından işletilmektedir. Rafineride yıllık 6 milyon ton  ham petrol işlenmektedir.

Petrol arzının çeşitlendirilmesi için Slovakya, Ukrayna ve Polonya arasında Polonya Gdansk’ta yeni bir petrol terminali inşa etmek üzere bir konsorsiyum oluşturulmuştur. Projenin 2016 yılına kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Bir diğer plan ise Slovakya’yı Druzhba boru hattı ile Rusya’dan Avusturya Schwechat’ta biten boru hatları ile bağlamayı amaçlamaktadır. Söz konusu hat ile yılda 3,25-5 milyon ton petrol taşınması mümkün olacaktır.

Slovakya’nın sınırlı doğal gaz rezervi bulunmaktadır. Tüketim ithalat yolu ile ve büyük ölçüde Rusya’dan karşılanmaktadır. Gazprom ile yapılan 20 yıllık anlaşmaya göre Avrupa’ya ihraç edilen Rus gazının yaklaşık % 40’ı Ukrayna ve Slovakya üzerinden geçmektedir.

Ülkede doğal gazın satışı, dağıtımı ve taşınmasından SPP şirketi sorumludur.

Bankacılık

Slovakya bankacılık sistemi AB modeli üzerine oluşturulmuş ve AB mevzuatına uygun bir yapılanma geliştirilmiştir. Slovak mevzuatına göre de ticari bankalar geleneksel ticari işlemler ve kredilendirme süreçlerinin dışında yatırım bankacılığı ve broker aktiviteleri gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Bu işlemlerin uygulanması Slovakya Merkez Bankası’ndan alınan bir lisans etrafında ve minimum sermaye, rezerv yükümlülükler ve banka yönetimine yönelik gerekli şartların sağlanması halinde geçerlidir.

 

Ülkede yatırım yapmak isteyen yabancı bankalar temsilcilik ofisi ya da tam kontrollü bir şube açabilirler. Temsilcilik ofisleri danışmanlık hizmetleri vermek ve müşterileri bilgilendirmekle sınırlı iş alanlarına sahiptir. Şubeler ise merkez yönetimin tüm işlemelerini gerçekleştirmek konusunda yetkilidir. Ülkede yatırım yapan yabancı bankalar uluslararası ödeme hizmetleri ve yabancı müşterilere kredi sağlama süreçleri ile Slovak firmalara dış ticaret destekleri vermek üzerine odaklanmaktadır. Interbank ödeme sistemi Slovakya Merkez Bankası kanalıyla yürütülmektedir. Mevzuat gereği tüm bankalar yerel ödeme işlemelerini Merkez Bankası aracılığıyla yapmaktadır.

Slovakya Merkez Bankası AB üyesi ve Avrupa Merkez Bankaları Sistemi üyesi bir kurumdur. Slovenska Sporitelna 2,3 milyon müşterisiyle ülkenin en büyük bankası konumundadır ve  Avrupa finans grubu Erste Bank’ın üyesidir.

Slovakya Merkez Bankasına göre ülkede Mart 2015 sonu itibarı ile 29 ticari banka ve yabancı banka şubesi faaliyet göstermektedir. Slovak bankacılık sektörü 2000’li yılların başından itibaren yeniden yapılanma ve özelleştirme programlarının etkisiyle hızlı bir büyüme süreci içine girmiş; yabancı bankalar (başta batı Avrupa’dan olmak üzere) finans sektörünü domine etmiştir. 2015 yılı Mart ayı sonu itibarı ile sektörde yabancı sermayeli olmayan yalnızca 2 banka bulunmaktadır. 11 bankanın sermayesinin bir kısmı yabancı olup, 15’i de yabancı bankların şubesidir. Merkez Bankası verilerine göre sektörde 2015 yılı Mart ayı itibarı ile öz sermaye tutarı 3,4 milyar Avro’dur. Bunun 3,3 milyar Avro’su yabancı olup, Çek Cumhuriyeti en büyük paya sahiptir. Çek Cumhuriyeti’ni Avusturya, Belçika ve Lüksemburg takip etmektedir.

En büyük dört banka bankacılık sektörü aktiflerinin % 60’ını kontrol etmektedir. Söz konusu dört banka Slovenska sporitelna (sahibi Erste Bank Avusturya), VUB banka (sahibi İtalyan Intesa Sanpaolo), Tatra banka (sahibi Raiffeisen Avusturya) ve CSOB (sahibi KBC Belçika)’dur.

Sektörün önemli aktörlerinden biri olan UniCredit Bank Slovakya’nın (İtalyan sermayeli) 2013 yılında UniCredit Bank Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’yı oluşturmak üzere UniCredit Bank Çek Cumhuriyeti içine alınması Slovak bankacılık sektöründe önemli değişikliğe yol açmıştır. Banka halihazırda yabancı banka şubesi olarak sınıflandırılmaktadır. Böylece Slovak bankacılık sektörünün toplam sermaye değerinde önemli bir düşüş gerçekleşmiştir.

Perakende Sektörü

Ülkedeki perakende satışların 2014 yılında hacim bazında % 3,7 arttığı, değer bazında % 18,4 daraldığı tahmin edilmektedir. 2014 yılı itibarı ile perakende satışlar tahmini olarak 19 milyar dolardır.

Slovakya Avrupa’daki en genç tüketici tabanına sahip ülkelerden biridir. Bu nedenle önümüzdeki beş yılda satış hacimlerinde iyileşme olması beklenmektedir. 2015-2019 yılları arasında satış hacmi artışının yıllık ortalama % 3 olması beklenmektedir. Satış hacminde beklenen bu artış özel tüketim harcamalarındaki artış ve harcanabilir gelir seviyelerindeki düzenli yükselme ile mümkün olacaktır.

Kişi başına düşen harcanabilir gelirin 2015 yılında 11.258 Dolar iken, 2019 yılında 14.062 Dolara yükselmesi beklenmektedir. Söz konusu rakam, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya’nın kişi başına düşen harcanabilir gelir beklentilerinin üzerindedir. Bu durum, perakende sektöründe -başta modern bakkaliye hizmetleri alanında- büyüme sağlayacaktır.

Tüketiciler fiyata duyarlı olmaya devam edecektir. Lidl (Almanya) gibi indirim mağazaları büyümeye devam edecektir. Ancak iç talebin ve tüketici ggüveninin güçlenmeye başlaması ile birlikte orta gelir düzeyine yönelik pazarda büyüme beklenmektedir.

Perakendeciler için pazar büyümesi anlamına gelen daha olumlu işaret ise 25.000 Dolar üzerinde gelir elde eden hanehalklarının nüfusa oranının 2015 yılında % 53 iken 2019’da % 80’e yükselmesinin beklenmesidir.

Slovakya’da gıda sektörü toplam perakende satışların %50’sini oluşturmaktadır. Bu oranın 2019 yılında çok az gerileyerek % 48 olması beklenmektedir. Pazardaki başlıca gıda perakendecileri % 12,2 pay ile Tesco (İngiltere), % 11,7 pay ile COOP Jednota Slovensko, % 11,5 pay ile Lidl markası ile pazarda yer alan Schwarz Grup (Almanya), % 5,26 pay ile Billa zinciri (REWE Gruo-Almanya), %1 altındaki payı ile Metro Grup’tur.

İndirim mağazalarının popüler olduğu pazara Aldi süpermarketlerini işleten Alman Hofer grubu pazara giriş yapmayı planlamaktadır.

Elektronik Ticaret

2013 yılında ülkedeki tüketicilerin % 30’u online alışveriş yapmıştır. 2013 yılında online perakende satışlar % 16 artış göstermiştir. Euromonitor’e göre 2014-2018 yılları arasında online perakendeciliğin yıllık ortalama % 18 artarak 2018 yılı itibarı ile 994 milyon Avro’ya ulaşması beklenmektedir.

 

Elektronik ticaretle ilgili mevcut mevzuat gereğince perakendecilerin elektronik ticarette AB kuralları ile uyumlu faaliyet göstermeleri gerekmektedir. Online perakendecilik alanında Slovak Elektronik Ticaret Derneği (SAEC) faaliyet göstermektedir. Başta 20-25 yaş aralığındaki tüketiciler giyim ve diğer tüketim mallarında online alışverişi giderek daha fazla kullanmaktadır. Pazardaki büyüme akıllı telefonların yaygınlaşması ile birlikte daha da artmıştır.