Yükleniyor...
İçeriğe atla

Genel Tanıtım 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Genel Tanıtım

Ülkemizin uluslararası ticarete konu hizmet gelirlerinin arttırılması, hizmet sektörlerimizin uluslararası rekabet gücünü geliştirmesi ve Cumhuriyetimizin 100 üncü yılı olan 2023 yılı hedeflerine ulaşılabilmesi amacıyla, 25 Haziran 2012 tarihli ve 28334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılarak,  2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar ile 2015/9 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar, 2 Haziran 2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

1 Nisan 2018 tarihinden itibaren hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri kapsamında uygulamaya geçecek olan yeni başvuru usulleri (KEP & E-imza) hakkında bilgi almak için aşağıdaki sunumu inceleyebilirsiniz:

 

 KEP ve E-İMZA ile Başvuruların İletilmesi Hakkında Sunum.pptx