Yükleniyor...
İçeriğe atla

Destek Mekanizmaları 

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ 'in 13 üncü maddesi uyarınca, e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, işbirliği kuruluşlarının kendi üyesi şirketleri, toplu olarak Bakanlık tarafından onay verilen e-ticaret sitelerine üye yapmaları halinde %80 oranında desteklenmektedir.

 

- Başvurular işbirliği kuruluşlarınca yapılacaktır.

- Başvuru yapılacak sitenin Bakanlık onayı olması gerekir.

- Proje süresince, en az 250 şirket içeren üyelik grupları onaya sunulacaktır.

- Şirketler evrak teslim etmeyecektir. Fatura ve harcama belgeleri işbirliği kuruluşlarına ait olacaktır.

 

İşbirliği kuruluşları:

- Türkiye İhracatçılar Meclisi

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu

- İhracatçı Birlikleri

- Ticaret ve/veya Sanayi Odaları

- Organize Sanayi Bölgeleri

- Endüstri Bölgeleri

- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

- Sektör Dernekleri ve Kuruluşları

- Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

- Ticaret Borsaları

- İşveren Sendikaları

- İmalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri

 

Detaylar ve belgeler için yukarıda adı geçen Tebliğ ismine tıklayınız.