Yükleniyor...
İçeriğe atla

Damping ve Korunma Önlemleri Değerlendirme Anketi (YENİ) 

Damping ve Korunma Önlemleri Değerlendirme Anketi:

Bu anket, üretimini gerçekleştirdiğiniz ürünün ithalatına yönelik olarak başvuran firma, destekleyen firma veya dernek olarak taraf olduğunuz hâlihazırda uygulanmakta olan "Dampinge/Sübvansiyona Karşı Önlem" veya "Korunma Önlemi" nin, firmanız/sektörünüz üzerindeki etkisini ve firmanız ve sektörünüz için faydalı ve gerekli olup olmadığını değerlendirebilmek amacıyla talep edilmektedir. İthalata yönelik uygulamaların doğru analiz edilebilmesi amacıyla tüm bölümleri, doğru ve ayrıntılı olarak doldurmanız önem taşımaktadır.

Ankette yer alan * işaretli alanların doldurulması zorunludur.                                                                             

Taraf olduğunuz birden fazla önlem varsa lütfen anket formunu MS Excel ortamında ilgili önleme tabi her bir ürün için ayrı ayrı doldurup damping@ekonomi.gov.tr e-posta adresine MS Excel dosyası olarak gönderiniz.

Anket formunu, 6 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 17.00'a kadar doldurup damping@ekonomi.gov.tr e-posta adresine MS Excel olarak göndermeniz gerekmektedir.

Anket Formuna, aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ANKET FORMU İNDİR!