Yükleniyor...
İçeriğe atla

Yurtdışı Yatırım Anketi Sonuçları 

YURTDIŞI YATIRIM ANKETİ SONUÇLARI

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki yatırımlarını tespit etmek amacıyla yaptığı Yurtdışı Yatırım Anketi – 2017, 17 Nisan – 23 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Yapılan çalışma sonucunda elde edilen doğrudan yatırım verileri toplulaştırılarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Ödemeler Dengesi Bilançosunda ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistiklerinde yerini almakta, uluslararası yükümlülüklerimiz doğrultusunda da IMF ve OECD gibi uluslararası kuruluşlara bildirilmektedir. 

Diğer taraftan, doğrudan ve dolaylı tüm yurtdışı yatırımların adres ve iletişim bilgileri, sektörleri, nitelikleri, ekonomik büyüklükleri gibi önemli ayrıntıları içeren veriseti, Bakanlığımız tarafından, ülkemizin taraf olduğu ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik anlaşmaların müzakerelerinde, yurtdışında yatırımları bulunan girişimcilerimize yönelik politikaların geliştirilmesinde ve yatırımcılarımızın karşılaştıkları zorlukların aşılmasına yönelik ticaret diplomasisi faaliyetlerimizde kullanılmaktadır.

Bakanlığımız tarafından 2016 ve 2017 yıllarında yapılan veri toplama çalışmalarının sonuçlarını aşağıdaki linklerden edinebilirsiniz. 

 

Yurtdışı Yatırım Anketi – 2017 Sonuçları

 

Yurtdışı Yatırım Anketi – 2016 Sonuçları