Yükleniyor...
İçeriğe atla

 

Faydalı Linkler

AB Pazara Giriş Veri Tabanı:
http://mkaccdb.eu.int

Taric Veri Tabanı Web Sayfası:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN

ABD Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bilgi Merkezi:
http://www.export.gov/   

Birleşmiş Milletler Bünyesindeki Uluslar Arası  Ticaret  Merkezi (ITC):
http://www.macmap.org/

Dünya Gümrük Örgütü:
http://www.wcoomd.org

T.C. Gümrük Müsteşarlığı:
http://www.gumruk.gov.tr/

Ülke Bazlı Faydalı Linkler

Arnavutluk Yatırım Ajansı (www.albinwest.gov.al
Arnavut Kamu Alımları Ajansı (www.app.gov.al)
Slovak firma rehberi (www.greenpages.sk)