Yükleniyor...
İçeriğe atla

 

Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulaması

Yeni Yatırım Teşvik Programı kapsamında Türkiye’de üretim yapısının dönüşümüne katkı sağlamak üzere tasarlanan Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulaması, özellikle yurt içi üretim kapasitesinin ithalattan az olduğu ara mallarının veya ürünlerin üretimini özendirmeyi hedeflemektedir. Stratejik yatırım olarak tanımlanan bu nitelikteki yatırımlar bölge ayrımı gözetilmeksizin tüm bölgelerde Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulamalarına göre daha avantajlı şekilde desteklenmektedir.

Stratejik yatırım konuları bir liste şeklinde belirlenmemiştir. Uygulamanın amacına yönelik olarak tespit edilen koşulların tamamını sağlayan yatırım konuları stratejik yatırım olarak kabul edilmiştir. Bir yatırım projesinin Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulaması kapsamında desteklenebilmesi için aşağıda belitilen koşulların tamamını karşılaması gerekmektedir:

  • En az 50 milyon TL tutarında sabit yatırım tutarı,
  • Yatırım konusu üretimle ilgili yurt içi üretim kapasitesinin aynı ürünün ithalatından az olması,
  • Rafineri ve petrokimya yatırımları hariç diğer yatırım konularında yapılacak yatırımla asgari %40 katma değer sağlanması,
  • Yatırım projesi tamamlandığında üretilecek olan (yurt içi üretimi olmayan ürünler hariç) ürünler için Türkiye’deki toplam ithalat değerinin son bir yıl itibariyle en az 50 milyon Amerikan Doları olması

Bu uygulama kapsamında desteklenecek olan yatırımlar açısından önemli bir ön koşul olan arz açığının %50’nin üzerinde olması, yatırım projesi tamamlandığında üretilecek olan ürün ile ilgili bir yıllık yurt içi toplam üretim kapasitesinin, aynı ürünün aynı dönemdeki ithalatından az olmasını ifade etmektedir. Başvuru sırasında yatırımcı tarafından hazırlanan fizibilite raporunda yer alması gereken, üretime konu ürünle ilgili yurt içi üretim kapasitesi ve ithalat bilgileri, Ekonomi Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan teyit edilmektedir.

Diğer bir ön koşul olan %40 katma değer sağlanması ise yatırım sonucu üretilecek ürün için, toplam ürün satış tutarı ile ürün girdi maliyeti arasındaki farkın, toplam ürün girdi maliyetine oranı olarak değerlendirilmektedir.

Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulaması kapsamından teşvik araçlarından faydalanacak olan yatırım projelerinin, diğer uygulamalar çerçevesinde desteklenecek yatırım projelerine göre daha avantajlı bir destek paketinden yararlanmaları mümkündür. Bu yatırımlar için öngörülen desteklerin, Türkiye’nin hangi ilinde yapıldığına bakılmaksızın, sadece Altıncı Bölge illerinde daha avantajlı olmak üzere aynı koşullarda sağlanması, önemli bir ayrıcalık teşkil etmektedir. Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulaması kapsamında sağlanan destekler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulamasında Sağlanan Destekler

Destek Unsurları

1, 2, 3, 4 ve 5. BÖLGELERDE

(OSB Dahil)

6. BÖLGEDE

KDV İstisnası

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

Vergi İndirimi

Vergi İndirim Oranı

%90

%90

Uygulanacak Vergi Oranı

%2

%2

Yatırıma Katkı Oranı

%50

%50

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Uygulama Süresi

7 yıl

10 yıl

 

Destek Tutarının Azami Miktarı (Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)

%15

Limitsiz

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

VAR

Faiz Desteği

İç Kredi

5 Puan

5 Puan

 

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

2 Puan

2 Puan

 

Azami Destek Tutarı* (Bin TL)

50.000

50.000

Sigorta Primi Desteği (İşçi Hissesi)

YOK

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

10 yıl

500 milyon TL ve üzeri Yatırımların Bina-İnşaat Harcamaları için KDV İadesi

VAR

VAR

* 50 milyon TL’yi aşmamak üzere sabit yatırım tutarının %5’i kadar.Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulaması kapsamında desteklenecek olan yatırım projelerinin, Altıncı bölgede yer alan bir ilde yapılması durumunda, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden 7 yıl yerine 10 yıl; ilave olarak 10 yıl Sigorta Primi Desteğinden ve yine 10 yıl Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden faydalanması mümkündür. Diğer uygulamalardan farklı olarak Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulamasında, yatırım tutarı 500 milyon TL ve üzeri olan projelerin bina-inşaat harcamaları KDV İadesi teşvik aracından da faydalanmaktadır.

Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulamasını diğer uygulamalara göre avantajlı kılan diğer bir destek unsuru da, Vergi İndirimi yoluyla sağlanan yatırıma katkı tutarının altıncı bölgede %80’inden, diğer bölgelerde ise %50’sinden, yatırım tamamlanmadan önce faydalanılabiliyor olmasıdır. Bu kapsamda projesi desteklenen yatırımcı, yatırımın bulunduğu bölgeye göre vergi indirimi desteğinin aşağıdaki tabloda yer alan oranlardaki kısmını yatırım döneminde, mevcut diğer tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar için kullanabilir.

Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulamasında 

İşletme / Yatırım Döneminde 

Uygulanacak Yatırıma Katkı Tutarı

Bölgeler

Yatırım Dönemi

İşletme Dönemi

1, 2, 3, 4, 5

%50

%50

6. Bölge

%80

%20

Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulaması Kapsamında “%40 Katma Değer Koşulu” Hesaplama Yöntemi:

Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulaması kapsamında bir yatırımın desteklenebilmesi için sağlaması gereken asgari %40 katma değer sağlanması koşulu aşağıda belirtilen yöntemle hesaplanmaktadır:

((Ürün Satış Fiyatı – Girdi Maliyetleri) x 100) / (Girdi Maliyetleri)

Örneğin, varsayımsal üretim ve satış değerleri aşağıdaki tabloda belirtilen X ürününün üretimine yönelik bir yatırım projesi, bu değerler üzerinden stratejik yatırımlara sağlanan desteklerden yararlanmak için gerekli olan asgari %40 katma değer koşulunu karşılamaktadır.

X Ürününün Üretimi

GTİP

Yıllık Üretim Kapasitesi  1.000 Adet / Yıl

Girdilerin Adı

Miktarı

(Adet, kg, m2...)

Birim Fiyatı

(TL)

Girdi Maliyeti

(Miktar * Birim Fiyat) (TL)

A)  Hammadde ve Aramalı (birim ürün için)

Hammadde-1

 

10 Kg

2.000

20.000

Hammadde-2

 

1.000 m2

100

100.000

Aramalı-1

 

2 Kg

1.000

2.000

B)  Mamulün Bünyesine Giren Yardımcı Maddeler (birim ürün için)

Yardımcı Madde-1

 

10 Kg

500

5.000

Birim Girdi Maliyeti Toplamı

127.000

C) Ürün Girdi Maliyeti (Yıllık)

(Yıllık Üretim Kapasitesi * Birim Girdi Maliyeti Toplamı) 

127.000.000

D) Ürün Satış Tutarı (Yıllık)

(Yıllık Üretim Kapasitesi * Birim Ürün Satış Fiyatı)

180.000.000

ÜRÜN KATMA DEĞER ORANI 

[(D) – (C)] / (C)

% 41,7