Yükleniyor...
İçeriğe atla

 

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulaması, Türkiye’nin teknoloji ve AR-GE kapasitesini artırma ve uluslararası rekabet üstünlüğü sağlama potansiyeli bulunan 12 farklı sektörde yapılacak yatırımlara, yine bölgesel gelişmişlik düzeyine göre farklılaştırılmış, ancak bölgesel yatırım teşvik uygulamalarından daha avantajlı oranlarda destek sağlanmak üzere kurgulanmıştır. Yatırım projelerinin bu uygulama kapsamında desteklenebilmesi için ön koşul, 12 yatırım konusu için belirlenmiş aşağıdaki tabloda yer alan asgari sabit yatırım tutarlarına sahip olmalarıdır.

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulaması Kapsamında Desteklenecek Yatırım KonularıSıra No

Yatırım Konuları

Asgari Sabit Yatırım Tutarları 

(Milyon TL)

1

Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı

1.000

2

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı

200

3

Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları

200

4

Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları

4a

Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları

200

4b

Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları

50

5

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları

50

6

Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları

7

Elektronik Sanayi Yatırımları

8

Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları

9

İlaç Üretimi Yatırımları

10

Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları

11

Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları

12

Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar:

Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar

(bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)

Bölgesel Teşvik Uygulamasında olduğu gibi, Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulamasında da belirlenen yatırım konularına, yatırım teşvik araçları ile  sağlanacak yardım yoğunlukları bölgelerin ekonomik gelişmişlik düzeyine göre farklılaştırılmıştır. Örneğin, 200 milyon TL asgari sabit yatırım tutarı ön koşulunu sağlayan Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi’nde yapılacak bir yatırım projesi, altıncı bölgede, birinci bölgeye göre Vergi İndirimi açısından daha yüksek bir yatırıma katkı oranı almaya hak kazanacaktır. Faiz Desteği dışında Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamasında sağlanan diğer tüm yatırım teşvik araçları, Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulaması kapsamındaki yatırımlara da sağlanmaktadır.

 

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamasında Sağlanan Destekler

Destek Unsurları

BÖLGELER

1

2

3

4

5

6

KDV İstisnası

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Vergi İndirimi

Vergi İndirim Oranı

%50

%55

%60

%70

%80

%90

Uygulanacak Vergi Oranı

%10

%9

%8

%6

%4

%2

Yatırıma Katkı Oranı

%25

%30

%35

%40

%50

%60

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Uygulama Süresi

2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

Destek Tutarının Azami Miktarı (Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)

%3

%5

%8

%10

%11

Limitsiz

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Sigorta Primi Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulaması kapsamında desteklenecek olan yatırım projeleri için de (Bölgesel Uygulamada olduğu gibi) bulundukları ildeki bir organize sanayi bölgesinde yapılması durumunda, Vergi İndirimi ve  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği bakımından ilave kazançlar sağlanması mümkün olacaktır. Aynı ilde organize sanayi bölgesi dışında yapılacak büyük ölçekli bir yatırım, organize sanayi bölgesinde yapılması durumunda, diğer teşvik araçları aynı kalmak üzere Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği açısından bir alt bölgede uygulanan oran ve sürelerden faydalanacaktır.
 

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamasında Bir Organize Sanayi Bölgesinde Yapılan Yatırımlara Sağlanan Destekler

Destek Unsurları

BÖLGELER

1

2

3

4

5

6

KDV İstisnası

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Vergi İndirimi

Vergi İndirim Oranı

%55

%60

%70

%80

%90

%90

Uygulanacak Vergi Oranı

%9

%8

%6

%4

%2

%2

Yatırıma Katkı Oranı

%30

%35

%40

%50

%60

%65

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Uygulama Süresi

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

12 yıl

Destek Tutarının Azami Miktarı (Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)

%5

%8

%10

%11

Limitsiz

Limitsiz

Sigorta Primi Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulaması kapsamında desteklenecek olan yatırım projeleri için de (Bölgesel Uygulamada olduğu gibi) bulundukları ildeki bir organize sanayi bölgesinde yapılması durumunda, Vergi İndirimi ve  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği bakımından ilave kazançlar sağlanması mümkün olacaktır. Aynı ilde organize sanayi bölgesi dışında yapılacak büyük ölçekli bir yatırımın organize sanayi bölgesinde yapılması durumunda, yatırım diğer teşvik araçları aynı kalmak üzere Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden bir alt bölgede uygulanan daha avantajlı oran ve sürelerde yararlanabilecektir.

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulamasında İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı

Bölgeler

Yatırım Dönemi

İşletme Dönemi

1

% 0

% 100

2

% 10

% 90

3

% 20

% 80

4

% 30

% 70

5

% 50

% 50

6

% 80

% 20

Yeni Yatırım Teşvik Programı, Büyük Ölçekli yatırım projelerinde de yatırım kararlarını hızlandırmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar başlatılmış olanlar için Vergi İndirimi ve  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği bakımından daha avantajlı oran ve süreler sağlamaktadır. Bu kapsamda, yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, yatırımın başlangıç tarihinden sonra arazi-arsa, altyapı, bina-inşaat, makine ve teçhizat (avans ve ön ödemeler dahil) ile diğer yatırım harcamalarına yönelik olarak en az 5 milyon Türk Lirası  harcama yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede, 01.01.2016 tarihinden itibaren başlanılacak yatırımlar için Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği aşağıdaki tabloda yer alan oran ve sürelerde uygulanacaktır.

Bölgesel Teşvik Uygulamasında 01.01.2016 Tarihinden İtibaren 
Başlanılacak Yatırımlara Sağlanan Destekler

Bölgeler

Vergi İndirimi

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Yatırıma Katkı Oranı

Vergi indirim oranı

Uygulanacak Vergi Oranı

1

%20

%30

%14

-

2

%25

%40

%12

-

3

%30

%50

%10

3 yıl

4

%35

%60

%8

5 yıl

5

%40

%70

%6

6 yıl

6

%45

%90

%2

7 yıl

BİR ALT BÖLGE DESTEĞİ

Bölgesel veya Büyük Ölçekli Yatırımlar kapsamında yer alan yatırımlardan OSB’de gerçekleştirilen yatırımlar ve aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu ve faaliyet alanlarında entegrasyonu sağlayacak yatırımlar vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.