Yükleniyor...
İçeriğe atla

 

Irak tarafından bazı ürünlerde ilave gümrük vergileri tatbiki kararlaştırlmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Cezayir tarafından bir kısım ürün için getirilen ithalat yasağı uygulaması, 23 Mayıs 2018 tarihi itibariyle güncellenerek liste kapsamı ürün sayısı 877'ye yükseltilmiş olup bahse konu ürünleri gösterir listeye buradan ulaşılabilmektedir.

Lübnan Tarafından Bazı Ürünlere Yönelik İthalat Yasakları ile Kırmızı Hat Uygulaması hakkında duyuru için tıklayınız.

GSP Kapsamı Alüminyum Ürünlerinin Section 232 Kapsamı Ürünler İle Çakışması Durumunda Söz Konusu Ürünlerin ABD'ye İthalatında Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı ile ilgili duyuru için tıklayınız.

ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminin geriye dönük tarihli olarak yapılacak olan uygulamalara dair duyuru 20 Nisan 2018 tarihinde ABD Federal Resmi Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Konuya dair ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılması mümkündür.

Fildişi Sahili tarafından uygulamaya konulması öngörülen İthalatta Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması’nın detayalrı hakkında tıklayınız.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığının yerli üreticinin korunması amacıyla tarımsal ve hayvansal ürünlerde mevsimsel olarak uygulamaya koyduğu maktu gümrük vergisi miktarlarını ve dönemlerini gösteren listeler yayınlanmış olup, Meyve ve Hayvansal Ürünler ile Sebze ürünleri için gümrük vergisi listeleri sunulmaktadır.

Tunus Ticaret Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre, Tunus'ta tüketim malı niteliğinde olan veya yerli üretimi bulunan ürünlerin ithalatında, ithalat denetimleri ile ödeme koşullarının sıkılaştırılmasına ilişkin üç Karara konu ürünlere ilişkin liste, ilgili Kurumların duyuruları çerçevesinde güncellenmiştir. Tunus Ticaret Müşavirliğimizce hazırlanan güncel liste için tıklayınız.

Sudan tarafından nihai tüketim malları ithaaltı yasaklanmış olup, uygulamanın detayları için tıklayınız.

Fildişi Sahili tarafından sevk öncesi uygulaması başlatılmış olup, uygulamanın detayları için tıklayınız.

Sudan tarafından bazı ürünler için geçici ithalat yasakları uygulaması başlamıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Fas sabit kur rejiminde değişikliğe gidiyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Fas tarafından bir kısım tekstil ve hazır giyim ürünlerinde geçici uyum önlemleri uygulaması başlatılmış olup, detaylı bilgi için tıklayınız.

Irak Yeni Gümrük Vergileri yayınlanmış olup, detaylı bilgi için tıklayınız.

Cezayir tarafından 851 üründe ithalat kısıtlanmış ve bazı ürünlerde gümrük vergileri artırılmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Tunus tarafından tüketim malı ithalatında yeni uygulamalar başlatılmış olup, detaylı bilgi için tıklayınız. 

Fas Krallığı'nın Sabit Kur Rejimi'nden Dalgalı Kur Rejimi'ne geçişine ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Tahran Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası  bünyesinde İranlı ve yabancı firmalar arasındaki ticari anlaşmazlıkların çözümü amacıyla 21 Mart 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tahkim merkezi oluşturulmuştur. Detaylı bilgi için tıklayınız.

www.Ufuk2020.org.tr internet sitesi kullanıma açılmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Tacikistan'ın kapıda vize yygulamasındaki değişiklik yapılmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkmenistan’a getirilen ürünlerin serbest dolaşım veya geçici muhafaza gümrük rejimi altında konulması için, gümrük kargo deklarasyonunda belirtilen bilgilerin onayı için ibraz edilen belgelerle birlikte gönderen tarafın ülkesinde düzenlenen gümrük deklarasyonundan fotokopi temin edilmesi talebi geçici olarak durdurulmuştur.

Ticarette Teknik Engeller Hakkında Bilgilendirmeye Yönelik “e-ping” İsimli İnternet Sitesi  Hakkında

Mısır'da Katma Değer Vergisi uygulaması yürürlüğe konmuştur. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Avrasya Ekonomik Birliği Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Azerbaycan Tarafından Bazı Ürünlerin Gümrük Vergilerinde Değişiklik Yapılması Hakkında

Hindistan tarafından mermer ve traverten ithalatına ilişkin miktar kotası ve asgari ithal fiyat ile birlikte yürütülen otomatik olmayan ithalat lisansı uygulaması kapsamında 2014-15 mali yılında geçerli olacak detaylar Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığınca açıklanmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

İlgili MERCOSUR kararı kapsamında Arjantin tarafından Yükseltilmiş Gümrük Vergisi Uygulanacak Ürünler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. Ek için tıklayınız.  

2014 Yılı Birleşmiş Milletler Alım Seminerleri Gerçekleşmiştir (Haziran 2014) Detaylı bilgi için tıklayınız. Sunum-1 için için tıklayınız. Sunum-2 için tıklayınız.

Irak'ın Gümrük Vergilerindeki Değişiklik Hakkında (Ocak 2014) İngilizce Mevzuat için tıklayınız.

Brezilya'nın Gümrük Vergilerindeki Artış İptali Hakkında (Ağustos 2013) Ürün listesi için tıklayınız.

Türkiye ile Güney Kore arasında 1 Ağustos 2012 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması 1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Brezilya’nın Gümrük Vergilerinde Artış Hakkında (Eylül 2012)

İhracatçılarımızın Etkin Kullanımını Teminen Güncellenen ABD'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kılavuzu Hakkında (Temmuz 2012)

Birleşmiş Milletler (BM) Mal ve Hizmet Satın Alma Programları Hakkında (Mayıs 2012)

Arjantin'in ABD'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden çıkartılması hakkında (Nisan 2012)

İran Ticaret Bakanlığı tarafından bazı ürünlerin ithalatında başlatılan kayıt zorunluluğu hakkında (Şubat 2012) 

Brezilya'nın Bazı Yatırım Malları İthalatında Yapmış Olduğu Gümrük Vergisi İndirimleri (Mart 2011)

Azerbaycan'a İthal Edilen Bazı Ürünlerin KDV ve Gümrük Vergisinden Muafiyeti Hakkında

Avrupa Birliği Giriş Özet Beyanı Uygulaması Hakkında

Sudan'a İthali Yasaklanan Malların Listesi